Avoimet työpaikat Perhossa

  • Teknisen johtajan virka Perhon kunta julistaa haettavaksi TEKNISEN JOHTAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN VIRAN Kelpoisuusehtona on soveltuva teknisen alan tutkinto ja käytännössä osoitettu kokemus vastaavista tehtävistä. Lisäksi edellytämme näkemystä koko teknisen toimen palveluiden kehittämisestä. Eduksi katsotaan kunnallisalan tuntemus sekä aikaisempi johtamiskokemus, mitkä arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella. Tekninen johtaja toimii teknisen ja ympäristötoimen osastopäällikkönä, on kunnan johtoryhmän jäsen ja vastaa toimialan johtamisesta, kehittämisestä, rakentamis- ja rakennuttamistehtävistä, tilapalveluista sekä maankäytön ja kaavoituksen valmistelutehtävistä. Lisäksi teknisen johtajan tehtäviin kuuluu mm. vastuu kunnallisteknisestä rakentamisesta ja kunnossapidosta, kunnan kiinteistöistä ja investointiohjelman suunnittelusta ja investointien toteutuksesta sekä teknisen lautakunnan asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Tekninen johtaja toimii kunnan hankintapäällikkönä. Valittavalta edellytetään hyviä johtamis-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteistä toimintatapaa, käytännön kokemusta julkisista hankinnoista sekä kunnallishallinnosta ja -taloudesta. Tekninen johtaja vastaa kunnallisten liikelaitosten (vesi-, viemäri- ja kaukolämpö) kunnossapidosta ja kehittämisestä. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkan määrittelyssä noudatetaan KVTES:n suosituksia. Hakemukset palkkatoiveineen ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan kunnanhallitukselle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon kunnanhallitus, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä Teknisen johtajan virka. Hakuaika virkaan päättyy 7.12.2017 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdolliset soveltuvuustestit haastateltaville järjestetään viikolla 52/2017 ja haastattelut viikolla 1/2018.