Avoimet työpaikat Perhossa

  • Koulunkäynnin ohjaajaKoulunkäynnin ohjaajan toistaiseksi voimassa oleva toimi Hakijalta toivomme innokasta ja aktiivista otetta. Tarjoamme haastavaa työtä ja mukavia työkavereita. Kelpoisuusehtona on koulunkäynnin ohjaajan ammattitutkinto tai muu soveltuva sosiaali- tai terveysalan kouluasteen tutkinto. Arvostamme oma-aloitteisuutta, sujuvia yhteistyötaitoja sekä taitoa kohdata oppilaat ja halua kehittyä omassa työssään. Palkka KVTES:n mukainen ja työaika 32 h 56 min/vko. Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä Koulunkäynnin ohjaajan toimi. Hakuaika toimeen päättyy tiistaina 27.6.2017 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdolliset haastattelut järjestetään 28.6.2017.

  • Vapaa-ajanohjaajan määräaikainen toimiajalle 1.8.2017 - 31.3.2018 (opintovapaan sijaisuus). Toimen vaatimuksena on nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tai yhteisöpedagogin koulutus ja kokemusta nuorten kanssa työskentelystä. Vapaa-ajan ohjaajan työ on ohjaamista ja innostamista, läsnäoloa ja rinnalla kulkemista, alan kasvatusperiaatteiden mukaisen toiminnan järjestämistä sekä elämysten tuottamista nuorille. Työ sisältää lisäksi opiskelija-asuntolassa olevien nuorten ohjaamista klo 16-22:n välisenä aikana. Asuntola tarjoaa noin 60:lle alaikäiselle nuorelle asunnon opiskelupäivien ajaksi. Ohjaajan työ on kasvatustyötä sisältäen muun muassa vapaa-ajanohjausta, asuntolatoiminnan kehittämistä sekä turvallisuuden ja järjestyksen valvontaa. Arvostamme innostunutta, positiivista ja ennakkoluulotonta asennetta, kykyä ja varmuutta toimia turvallisena, rajoja asettavana aikuisena nuorille, sekä kehittävää työotetta. Työ on haastavaa ja vaatii omatoimista otetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja, jämäkkää ja reipasta asennetta, tarjoten antoisia hetkiä nuorten parissa. Palkka KVTES:n mukainen. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta. Hakuaika toimeen päättyy tiistaina 27.6.2017 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdolliset haastattelut järjestetään 28.6.2017. Lisätietoja vs. nuoriso-kulttuurissihteeri Mauri Uusitalo, puh. 040 528 9971 tai sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798 011.Lisätietoja kunnasta www.perho.com. Perhon kunta on savuton työpaikka.