Avoimet työpaikat Perhossa

  • Erityisopettajan määräaikainen virkaHakuaikaa jatketaan 2.6.2017 klo 12.00 saakka. Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon. ERITYISOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA ajalle 8.8.2017-2.6.2018. Tehtävä sisältää erityislasten vastuuopettajana toimimista. Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Eduksi katsotaan työkokemus erityislasten kanssa työskentelystä sekä innostus ja aito kiinnostus erityislasten kanssa toimimiseen. Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan kasvatus - ja opetuslautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon kasvatus - ja opetuslautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä; erityisopettajan määräaikainen virka. Hakuaika virkaan päättyy 2.6.2017 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Lisätietoja antavat alakoulujen rehtori Pasi Kanniainen puh. 044 575 9074 ja sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798 011. Lisätietoja kunnasta www.perho.com. Perhon kunta on savuton.

  • Erityislastentarhanopettajan virkaHakuaikaa jatketaan 2.6.2017 klo 12.00 saakka. Virkaa aikaisimmin hakeneet otetaan huomioon. Tehtävän kuvaus: Erityislastentarhanopettajan tehtävät varhaiskasvatuksessa, 3-6-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmässä. Erityislastentarhanopettaja toimii työtiiminsä vetäjänä ja vastaa ryhmänsä lasten erityspedagogisesta arvioinnista sekä toiminnan suunnittelusta, arvioinnista ja toteutuksesta. Hän toimii lisäksi työyhteisönsä varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana. Hakijalta edellytetään laaja-alaista varhaiskasvatuksen ja erityiskasvatuksen osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Lisäksi edellytetään joustavuutta työtehtävien suhteen. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetyn lain (272/2005) 9 §:n mukainen erityislastentarhanopettajan kelpoisuus tai soveltuva erityisopettajan pätevyys. Palkka KVTES:n mukainen ja työaika 38 h 45 min/vko. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan kasvatus - ja opetuslautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon kasvatus - ja opetuslautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä Erityislastentarhanopettajan virka. Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 2.6.2017 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

  • Esiopetuksen lastentarhanopettaja määräaikainenHakuaikaa jatketaan 2.6.2017 klo 12.00 saakka. Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon. Lastentarhanopettajan tehtävät esiopetuksessa. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta työtehtävien suhteen. Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan kasvatus - ja opetuslautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon kasvatus - ja opetuslautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä Lastentarhanopettajan virka. Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 2.6.2017 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

  • Viisi vuoden määräaikaista luokanopettajan virkaaViisi vuoden määräaikaista luokanopettajien virkojen hakuaikaa jatketaan 2.6.2017 klo 12.00 saakka. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä. Virkoja aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (968/1998) mukaisesti. Virka täytetään ajalle 8.8.2017-2.6.2018 Hakijalta toivomme innokasta ja aktiivista otetta. Tarjoamme haastavaa työtä ja mukavia työkavereita. Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan kasvatus - ja opetuslautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon kasvatus - ja opetuslautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä yhden vuoden määräaikainen luokanopettajan virka. Lisätietoja antavat alakoulujen rehtori Pasi Kanniainen puh. 044 575 9074, sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798 011. Perhon kunta on savuton työpaikka.