Avoimet työpaikat Perhossa

  • kaksi luokanopettajan virkaaPerhon kunta julistaa haettavaksi KAKSI TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAA LUOKANOPETTAJAN VIRKAA Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Haemme toimeliaaseen joukkoomme aikaansa seuraavaa, oman työnsä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta kahta luokanopettajaa. Ammattitaidon lisäksi odotamme sekä innokasta ja aktiivista työotetta että yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme lisäksi taitoa huomioida myös tukea vaativat oppilaat ja inklusiivisen opetuksen tuntemisen. Vahvuudet taide- ja taitoaineissa sekä TVT-osaaminen katsotaan eduksi. Näitä taitoja ja ominaisuuksia arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella Tarjoamme haastavaa työtä ja mukavia työkavereita. Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys - ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä: vakinainen luokanopettajan virka. Hakuaika virkoihin päättyy perjantaina 20.4.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdollinen haastattelu järjestetään 25.4.2018.

  • Luokanopettajan viransijaisuusPerhon kunta julistaa haettavaksi LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUDEN ajalle 7.8.2018-1.6.2019. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Eduksi katsomme käytännön kokemuksen opettamisesta, kehittämisnäkemyksen ja ryhmänhallintataidot. Haemme toimeliaaseen joukkoomme aikaansa seuraavaa, oman työnsä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta luokanopettajaa. Olet innokas, aktiivinen ja yhteistyökykyinen ammattilainen. Arvostamme lisäksi sinussa taitoa huomioida myös tukea vaativat oppilaat ja inklusiivisen otteen. Nämä taidot ja ominaisuudet arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella. Tarjoamme haastavaa työtä ja mukavia työkavereita. Palkka OVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 20.4.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdollinen haastattelu järjestetään 25.4 ja/tai 26.4.2018. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys - ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä - luokanopettajan viransijaisuus.