Avoimet työpaikat Perhossa

  • USKONNON, PSYKOLOGIAN JA FILOSOFIAN TUNTIOPETTAJAPerhon kunta julistaa uudelleen haettavaksi USKONNON, PSYKOLOGIAN JA FILOSOFIAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TEHTÄVÄN Perhon perusopetukseen ja lukioon alkaen 7.8.2018. Valitulla on oltava opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus uskonnossa, psykologiassa ja filosofiassa. Haemme toimeliaaseen joukkoomme aikaansa seuraavaa, oman työnsä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta opettajaa. Arvostamme myös sitä, että opettaja ohjaa oppilaita pohtimaan opiskelutaitojaan ja käytetyt pedagogiset ratkaisut tukevat tätä. Edellytämme monipuolisia tvt-taitoja. Arvostamme positiivisuutta, joustavuutta ja kykyä reagoida rakentavasti muuttuviin tilanteisiin. Ammattitaidon lisäksi toivomme hakijalta innokasta ja aktiivista otetta opetukseen sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Näitä taitoja ja ominaisuuksia arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella. Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys - ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä: uskonnon ja psykologian tuntiopettaja. Tehtävä on uudelleen haettavan edellisen hakuilmoituksen muotovirheen vuoksi. Virkaa jo aiemmin hakeneet otetaan huomioon. Hakuaika virkaan päättyy maanantaina 4.6.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdollinen haastattelu järjestetään 7.6.2018.

  • Englannin ja Ranskan päätoimisen tuntiopettajan vsPerhon perusopetukseen ja lukioon ajalle 7.8.2018-1.6.2019. Valitulla on oltava opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus vähintään englannissa. Haemme toimeliaaseen joukkoomme aikaansa seuraavaa, oman työnsä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta opettajaa. Arvostamme myös sitä, että opettaja ohjaa oppilaita pohtimaan opiskelutaitojaan ja käytetyt pedagogiset ratkaisut tukevat tätä. Edellytämme monipuolisia tvt-taitoja. Arvostamme positiivisuutta, joustavuutta ja kykyä reagoida rakentavasti muuttuviin tilanteisiin. Ammattitaidon lisäksi toivomme hakijalta innokasta ja aktiivista otetta opetukseen sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Näitä taitoja ja ominaisuuksia arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella. Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys - ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä - englannin tuntiopettaja. Hakuaika virkaan päättyy torstaina 31.5.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdollinen haastattelu järjestetään ti 12.6.2018.

  • LUKION MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRKAPerhon kunta julistaa haettavaksi MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA VIRKA Perhon lukioon 7.8.2018 alkaen. Valitulla on oltava opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus fysiikassa ja matematiikassa. Haemme toimeliaaseen joukkoomme aikaansa seuraavaa, oman työnsä ja lukion kehittämisestä kiinnostunutta lehtoria. Perhon lukio on innovatiivinen ja kehittämismyönteinen ympäristö, siksi lukion uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin tuntemus on välttämätöntä hakijalla. Edellytämme monipuolisia tvt-taitoja ja Abitti-osaamista. Arvostamme vahvaa kokemusta lukio-opetuksessa. Eduksi katsomme positiivisuuden, innokkuuden ja motivoituneen, opiskelijalähtöisen asenteen opetukseen. Näitä taitoja ja ominaisuuksia arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella. Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys - ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä lukion matemaattisten aineiden lehtorin virka. Hakuaika virkaan päättyy torstaina 31.5.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdollinen haastattelu järjestetään 5. ja/tai 6.6.2018.

  • Ruotsin päätoiminen tuntiopettajaRuotsin päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä Perhon perusopetukseen ja lukioon ajalle 7.8.2018-1.6.2019. Valitulla on oltava opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus. Haemme toimeliaaseen joukkoomme aikaansa seuraavaa, oman työnsä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta opettajaa. Arvostamme myös sitä, että opettaja ohjaa oppilaita pohtimaan opiskelutaitojaan ja käytetyt pedagogiset ratkaisut tukevat tätä. Edellytämme monipuolisia tvt-taitoja. Arvostamme positiivisuutta, joustavuutta ja kykyä reagoida rakentavasti muuttuviin tilanteisiin. Ammattitaidon lisäksi toivomme hakijalta innokasta ja aktiivista otetta opetukseen sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Näitä taitoja ja ominaisuuksia arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella. Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys - ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä - ruotsin tuntiopettaja. Hakuaika virkaan päättyy torstaina 31.5.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdollinen haastattelu järjestetään ke 13.6.2018.

  • MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORI PERUSOPETUKSEENPerhon kunta julistaa haettavaksi MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA VIRKA Perhon perusopetukseen 7.8.2018 alkaen. Valitulla on oltava opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus matematiikassa ja lisänä fysiikassa ja/tai kemiassa. Lisäksi opetettavana aineena on tieto- ja viestintätekniikka. Haemme toimeliaaseen joukkoomme aikaansa seuraavaa, oman työnsä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta lehtoria. Edellytämme lisäksi valmiutta työskennellä monenlaisten oppijoiden kanssa. Arvostamme positiivisuutta, joustavuutta ja kykyä reagoida rakentavasti muuttuviin tilanteisiin. Ammattitaidon lisäksi toivomme hakijalta innokasta ja aktiivista otetta opetukseen sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Näitä taitoja ja ominaisuuksia arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella. Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys - ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä: perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virka. Hakuaika virkaan päättyy torstaina 31.5.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdollinen haastattelu järjestetään 5.6.2018.

  • Matemaattisten aineiden tuntiopettajaajalle 7.8.2018 - 1.6.2019 yläkouluun. Valitulla on oltava opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus matematiikassa ja lisänä fysiikassa ja/tai kemiassa. Edellytämme monipuolisia tvt-taitoja. Arvostamme positiivisuutta, joustavuutta ja kykyä reagoida rakentavasti muuttuviin tilanteisiin. Ammattitaidon lisäksi toivomme hakijalta innokasta ja aktiivista otetta opetukseen sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Näitä taitoja ja ominaisuuksia arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella. Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan kasvatus - ja opetuslautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon kasvatus - ja opetuslautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä - matemaattisten aineiden tuntiopettaja. Hakuaika päättyy torstaina 31.5.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdolliset haastattelut järjestetään 5. ja/tai 6.6.2018.

  • Varhaiskasvatusjohtajan viransijaisuusajalle 1.8.2018-31.5.2019. Kunnassamme toteutetaan varhaiskasvatusta päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatusjohtaja vastaa varhaiskasvatuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä pedagogisesta kehittämisestä ja organisoinnista. Tehtävä edellyttää hyvää varhaiskasvatuksen tuntemusta, esimiestaitoja sekä kehittävää työotetta. Työaika on toimistotyöaika. Kelpoisuusehtona on lastentarhanopettajan kelpoisuus. Eduksi katsotaan kokemus vastaavista tehtävistä sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman tuntemus. Tehtäväkohtainen palkka on 3087,60 euroa. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä - varhaiskasvatusjohtajan viransijaisuus. Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 31.5.2018 klo 10:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdollinen haastattelu järjestetään 14.6.2018.