Avoimet työpaikat Perhossa

  • Kuntastrategian ja kehittämisen kivijalka on vahva kuntatalous ja edelleen vahvistaaksemme työyhteisömme osaamista, haemme TALOUSHALLINNON TOIMISTOSIHTEERIÄ VAKINAISEEN VIRKAAN Taloushallinnon toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat: - osallistuminen pääkirjanpidon tehtäviin - osallistuminen talousarvion valmisteluun - osallistuminen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laadintaan - osallistuminen tilastointiin, raportointiin, arvonlisäverotukseen ja muuhun kunnan sekä kuntakonsernin talouteen liittyvät tehtävät - muut valittavan omien vahvuuksien mukaan soveltuvat tehtävät Valittavalta edellytämme tehtävään soveltuvaa koulutusta (taloushallinnon tradenomi tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto + täydennyskoulutukset) sekä kokemusta kunnan kokonaisvaltaisesta kirjanpidosta ja hallinnosta. Kunnassamme on käytössä Pro Economica -taloushallinto-ohjelmisto, jota ollaan päivittämässä Pro Economica Premiumiin. Odotamme valittavalta innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottamista tehtävässään. Arvostamme lisäksi tietoteknistä osaamista sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Taloushallinnon toimistosihteeri on osa kunnan toimistotiimiä, jonka esimiehenä toimii sivistys- ja hallintojohtaja. Hän työskentelee läheisessä yhteistyössä kunnan taloussihteerin kanssa, jonka varahenkilönä taloushallinnon osalta toimii. Tarjoamme perehdytyksen tehtävään sekä monipuolisen ja kiinnostavan tehtävänkuvan, jonka muotoutumiseen on jatkossa mahdollista vaikuttaa omien vahvuuksien mukaan. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävä sijoittuu KVTES tehtäväluokkaan 01TOI060. Hakuaika: 1.3.2019 klo 12:00 mennessä. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta tai osoitettuna Perhon kunnanhallitukselle osoitteella PL 20, 69951 Perho. Kuoreen merkintä: taloushallinnon toimistosihteeri. Hakemuksia eikä liitteitä palauteta.

  • Perhon kunta julistaa haettavaksi KAKSI TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAA LUOKANOPETTAJAN VIRKAA 1.8.2019 ALKAEN Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisuuden lisäksi arvostamme työkokemusta, ryhmänhallintataitoja ja kykyä huomioida tukea tarvitsevia oppilaita. Taito- ja taideaineiden sekä tvt-asioiden osaaminen katsotaan eduksi. Haemme aktiivista ja yhteistyökykyistä opettajaa, joka omaa halukkuuden kehittää toiminnallista opetusta tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys - ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä: vakinainen luokanopettajan virka. Hakuaika virkoihin päättyy perjantaina 1.3.2019 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdollinen haastattelu järjestetään viikolla 12. Perhon kunta on savuton työpaikka ja toteutamme Tuoksuton kunta -periaatteita. Lisätietoja kunnasta www.perho.com.