Hallinto ja päätöksenteko

 

Perhon Kunta
PL 20, 69951 PERHO
Käyntiosoite: Keskustie 2

Asiakaspalveluaika ma-pe klo 9-14
Sähköpostiosoitteemme on: kirjaamo(at)perho.com, josta se ohjataan oikealle henkilölle.
Puhelinnumerot löytyvät Yhteystiedot linkin alta.

Yleishallinto

hoitaa kunnanvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät, tiedotustehtävät sekä atk-palvelut. Yleishallinnolla on keskeinen rooli päätöksentekoon tulevien asioiden valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

  • Yleishallinto antaa muille hallintokunnille sisäisenä tukipalveluna taloushallinnon, kirjanpidon, maksuliikenteen, palkanlaskennan ja atk-palvelut.
  • Yleishallinto hoitaa myös vaalit.
  • Yleishallinnon alla toimii myös maaseutulautakunta, joka palvelee maatalousyrittäjiä mm. eri tukien hakemisessa, neuvonnassa ja käsittelyssä sekä maksatuksessa.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnollisissa tehtävissä Perhon kunnassa toimii 1½ palkanlaskijaa sekä sivutoimiset eläkeasiamies, palkka-asiamies ja työsuojelupäällikkö.
Henkilöstön ja työnantajan yhteistoiminta- sekä työsuojeluasioita käsittelee vähintään kolme kertaa vuodessa kokoontuva yhteistyöryhmä.

Yleishallinto - yhteystiedot

Kunnanjohtaja
Lauri Laajala
lauri.laajala(at)perho.com

0400 517 380

Sivistys- ja hallintojohtaja
Mervi Pääkkö
mervi.paakko(at)perho.com

0400 798 011

Toimistosihteeri
Armi Kirvesmäki
armi.kirvesmaki(at)perho.com

0400 798 010

Tietohallintoasiantuntija
Toni Varila
toni.varila(at)perho.com

040 187 0369

Taloussihteeri  
Arja Lindbom
arja.lindbom(at)perho.com

040 684 2847

Palkanlaskija 
Antti Lindholm
antti.lindholm(at)perho.com

040 684 2845

Toimistotyöntekijä (palkka-asiat)
Kirsi Polvilampi
kirsi.polvilampi(at)perho.com

040 684 2846

 

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmään kuuluu kolme kunnanhallituksen edustajaa, jotka ovat:
Antti Hietaniemi, Sanna Salmela ja Tapio Peltokangas.

Henkilöstöjärjestöjen edustajina (9) ovat:
Oili Hämäläinen (JHL), 
Terhi Möttönen (Juko), Anni Hertteli (Super), -
(Tehy) sekä työsuojeluvaltuutetut Piia Ala-aho.

Yhteistyöryhmän kokouksissa on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanjohtajalla , työsuojelupäälliköllä, työterveyslääkärillä ja työterveyshoitajalla.

Sihteerinä toimii sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja.

Eläkeasiamies
Toimistotyöntekijä Kirsi Polvilampi

Palkka-asiamies
Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö  

Pääluottamusmiehet

Oili Hämäläinen (JHL)
Terhi Möttönen (Juko)
Arja Rantamäki, Veteli (Tehy)
Anni Hertteli (Super)

Työsuojelu
Työsuojelupäällikkö Jyri Harju

Työsuojeluvaltuutetut
I vj. Oili Hämäläinen ja II vj. Reijo Ukskoski (JHL)
Piia Ala-aho (Juko)