Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta johtaa ja valvoo kunnan koululaitoksen ja sen hallintoelinten toimintaa. Toisena tärkeänä tehtävänä sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalla on ohjata ja kehittää koulua ja sen opetusta sekä yhteiskunnan että paikalliset tarpeet huomioiden.

Lautakunnan esittelijänä toimii Sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö (p. 040 079 8011)

Lautakunnan pöytäkirjat

Jäsenet

pj. Jarkko Sivula
vpj. Jussi Jänkä
Tapani Humalajoki
Mari Kellokoski
Vesa Peltokangas
Anne Anttila
Sanna Salmela
Niko Syrjälä
Jenna Viitala