Kasvatus- ja opetuslautakunta

Sivistyslautakunta johtaa ja valvoo kunnan koululaitoksen ja sen hallintoelinten toimintaa. Toisena tärkeänä tehtävänä sivistyslautakunnalla on ohjata ja kehittää koulua ja sen opetusta sekä yhteiskunnan että paikalliset tarpeet huomioiden.

Lautakunnan esittelijänä toimii rehtori/opetustoimenjohtaja Outi Leväniemi (p. 040 763 2303)

Lautakunnan pöytäkirjat

Jäsenet

Varajäsenet

Tapani Humalajoki, puheenjohtaja Marko Hotakainen
Jarkko Sivula, varapuheenjohtaja Markku Humalajoki
Anni Hertteli Hanna Syrjälä
Rauli Kivelä Sauli Kivelä
Mari Kellokoski Tuija Kivelä
Kaisa Kytölä Taru Tuomivaara
Jaana Pannula Talvikki Hautala
Pauli Jylhä Pirjo Arkkukangas
Tiina Jääskeläinen Jyri Peltokangas