KUNNAN KEHITTÄMISTUKI V. 2019

Perhon kunnan talousarviossa on varattuna  määräraha perholaisten maatilojen kehittämiseen.  Määräraha käytetään seuraaviin kohteisiin:

Kohde                                                Tuki                               Enint. €/suunnitelma/hanke

Omistajanvaihdosneuvonta              40 %                            400 €
Talousneuvonta                               60 %                            200 €
- tulosanalyysi                               
- tilinpäätösneuvonta                            
- budjetointi
Jalostussuunnitelmat                        30 %                              50 €

Lisäksi tuetaan maatalousyrittäjien työssäjaksamista järjestämällä yhteisiä tapahtumia mm. ryhmäliikunnan, virkistymisen ja koulutusten kautta.