PERHON KEHITYSYHTIÖ OY

Perhon Kehitysyhtiö Oy on vuonna 1997 perustettu kehitysyhtiö, jonka 100 % omistaa Perhon kunta. Sen tehtävänä on elinkeinotoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen ja yhtiö toimii omistajakunnan alueella.

Kehitysyhtiö toimii yritys- ja elinkeinotoiminnan kehittämiseksi perustettavien ja toimivien yritysten kehitys- ja rahoitusyhtiönä laite-, kaluste-, kiinteistö-, ja toimitilahankinnoissa sekä vuokrauksessa. Se voi omistaa osakkeita ja osuuksia.

Kehitysyhtiö hoitaa ostopalveluina elinkeinotoiminnan kehittämistehtäviä myös oman kunnan ulkopuolella.

Yritystemme lukumäärä on n. 180. Työntekijöitä on   ? kpl.

ELINKEINOTOIMINNAN PAINOPISTEALUEITA

Pidämme tärkeänä seuraavia painopistealueita:

  • Nykyisten yritysten toiminta ja verkostoituminen on mahdollistettava sekä kehittämisedellytykset on turvattava.
  • Oman kunnan asukkaita on aktivoitava yrittämään.
  • Yrittäjille annetaan jatkuvasti ajan tasalla olevaa tietoa kaikista yritystoiminnan osa-alueista.
  • Luottamuksellista yhteistyötä tehdään kaikkiin suuntiin myös rajoja ylittäen, jotta uudet yrittäjät haluavat tulla Perhoon yrittäjiksi.

HALUAMME AUTTAA YRITTÄJIÄ TAI YRITTÄJIKSI AIKOVIA SEURAAVISSA ASIOISSA:

Jos sinulla on:
Yrityksen perustamiseen, laajentamiseen, kehittämiseen, rahoitukseen, toimitiloihin, koulutukseen, henkilöstöön, tuotekehitykseen tai yrittämiseen liittyviä ideoita, ajatuksia, kysymyksiä tai toivomuksia, ota rohkeasti yhteyttä !

  


Yhteystiedot

Toimitusjohtaja Lauri Laajala
puh. +358 40 051 7380
lauri.laajala@perho.com

Hallituksen pj. Antti Hietaniemi
puh. 040 026 5454

Yritysneuvoja Mikko Hänninen
puh. 044 561 2152
mikko.hanninen@kase.fi