kokkousMuutokset mahdollisia

Lautakuntien tulee toimittaa mahdolliset kunnanhallitukselle
tulevat asiat yleiselle osastolle valmisteluun viimeistään
kunnanhallituksen kokousta edeltävänä keskiviikkona

 

KOKOUKSISTA

Kunnanhallitus pitää varsinaiset kokouksensa neljännesvuosittain erikseen laadittavan aikataulun mukaisesti maanantaisin klo 18.30. Kokousten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina klo 9.00-14.00 keskustoimistossa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti jokaisen kuukauden toinen keskiviikko klo 18.30, ympäristölautakunnan pääsääntöisesti keskiviikkoisin kerran kuukaudessa klo 19.00, teknisen lautakunnan joka kuukauden ensimmäinen tai toinen tiistai klo 18.30, vapaa-aikalautakunta ja maaseutulautakunta kokoontuvat kun käsiteltäväksi tarkoitettujen asioiden takia on tarpeen ja perusturvan johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden 3. keskiviikko klo 18.30. Lautakuntien pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä siltä osin kuin ne ovat julkisia asiakirjoja, kokousta seuraavana keskiviikkona klo 9.00-14.00 ao. lautakunnan toimistossa.

Pöytäkirjat löytyvät myös kunnan nettisivuilta, osoitteesta www.perho.com.

KUNNANVALTUUSTON