kokous

Muutokset mahdollisia

Lautakuntien tulee toimittaa mahdolliset kunnanhallitukselle
tulevat asiat yleiselle osastolle valmisteluun viimeistään
kunnanhallituksen kokousta edeltävänä keskiviikkona