Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

 


 

Kunnanvaltuusto 2013 - 2016

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Valtuuston tulee:

 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista

 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista

 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista, sekä hyväksyä talousarvio

 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista

 • päättää kunnan liikelaitoksille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

 • päättää taloussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta

 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä

 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista

 • valita tilintarkastajat

 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuu vapaudesta, sekä

 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista
Kirvesmäki Sarita, pj.
Humalajoki Jussi, I vpj.
Vehkalampi Antti, II vpj.

Hertteli Anni
Hietaniemi Antti
Humalajoki Tapani
Kalliokoski Esa
Kanniainen Pasi
Kellokoski Matti
Koivuniemi Jorma
Kytölä Matti
Leväniemi Harri
Linna Kalervo
Louhula Matti
Pannula Jaana
Patovisti Marja-Leena
Poranen Helena
Riihimäki Pekka
Sahipakka Markku
Salmela Sanna
Syrjälä Väinö