Kunnanvaltuusto 2017 - 2020

Kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Valtuuston tulee:

 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista, sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitoksille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää taloussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuu vapaudesta, sekä
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Kv:n pj.
Kirvesmäki Sarita
 
Kv:n I vpj.
Louhula Matti
 
Kv:n II vpj.
Jylhä Pauli

Kv:n jäsenet

Anttiroiko-Rauma Kerttu
Hertteli Anni
Hietaniemi Antti
Isomöttönen Antti
Itäniemi Sirpa
Jaatinen Tanja
Jänkä Jussi
Kalliokoski Esa
Kellokoski Matti
Kytölä Matti
Peltokangas Tapio
Rannila Minerva
Riihimäki Pekka
Salmela Sanna
Sivula Jarkko
Tyynelä Sampo