KYSELY ENERGIAN KULUTUKSESTA JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMISTA

Perhon kunta on yhtenä kohdealueena Vaasan yliopiston toteuttamassa Energiaomavarainen seutu -hankkeessa. Hankkeessa toteutetaan uusiutuvan energian toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on tukea Perhon elinvoimaisuutta. Kyselyn tavoitteena on löytää Perhosta kehityskohteita, joissa voitaisiin toimia toisin – tuottaa energia paikallisista raaka-aineista omaan käyttöön.

Kysely on suunnattu maatiloille, kotitalouksille ja yrityksille. Maatiloille suunnatun kyselyn tavoitteena on selvittää tilojen energialähteitä, energian kulutusta ja kiinnostusta toimia tulevaisuudessa energian tuottajana.  Kyselyn tavoitteena on lisäksi tuottaa tietoa maatilojen tulevaisuuden suunnitelmista, jotta maatalouden kehittämismäärärahaa voidaan kohdentaa maatalouden tarpeisiin.

Huom. Vastausaikaa on 8.3.2020 saakka. Tuotepalkinto arvotaan niiden vastanneiden kesken, jotka jättävät yhteystietonsa.

Kyselyyn pääset tästä