Perhon kunnan teknisen lautakunnan ja teknisen toimen tehtävä on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää nykyaikaista ja monipuolisesti asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita palvelevaa kuntaympäristöä. Tekninen toimi palvelee maankäytön suunnittelua, kaavoitusta, rakennusvalvontaa, yhdyskuntatekniikkaa ja ympäristön suojelua koskevissa asioissa. Tavoitteena on rakentaa toimiva, elinvoimainen ja viihtyisä ympäristö meille kaikille.

 

Teknisessä toimistossa sinua palvelevat

 Tekninen johtaja   Rakennustarkastaja                       Projektipäällikkö
 Pasi Rannila   Jyri Harju   Alpo Anisimaa
 040 036 1990   040 848 8243   040 0510 706
 pasi.rannila@perho.com   jyri.harju@perho.com   alpo.anisimaa@perho.com
         
Toimistotyöntekijä   Kanslisti    Laskutusosoite

Kirsi Anttila

  Tanja Kivijärvi   Perhon kunta, PL 20, 69951 PERHO
040 684 2850   040 684 2849   Toivomme laskut ensisijaisesti sähköisessä muodossa
kirsi.anttila@perho.com   tanja.kivijarvi@perho.com   Ovt-tunnus/verkkolaskuosoite 003701814647
  • Asuntoasiat
  
  • Rakennuslupa-asiat
  Välittäjän tunnus 003703575029
  • Vesilaskutus
 
  • Kaukolämpölaskutus
   
         
Kiinteistöpäivystys
040 485 5580