Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta vastaa kirjasto- ,kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatyötä koskevista tehtävistä
sekä päättää kulttuuri- ,nuoriso- ja liikuntatoimen avustuksista ja niiden myöntämisperusteista sekä valvoo avustusten käyttöä ja päättää kirjaston aukioloajat. Tekee yhteistyötä eri viranomaisten ja nuoriso- kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen kanssa.

Lautakunnan esittelijänä toimii vs. nuoriso-kulttuurisihteeri

Lautakunnan pöytäkirjat

 

Jäsenet

Varajäsenet

Pekka Riihimäki, puheenjohtaja

Hannu Kellokoski

Jussi Jänkä, varapuheenjohtaja

Karel Säre

Mirja Hussi

Elina Huttunen

Henry Lassila

Juha Kirvesmäki

Maarit Niskanen

Mirja Linna

Tapio Salmela

Pekka Korkiakangas

Liisa Tamminen-Haapala Elisa Rannila 

Marianne Huopana Tanja Pohjonen 

Tuula Poranen

Maritta Peritalo