Yritysneuvonta Perhossa

Yritysneuvoja tarjoaa maksutonta asiantuntija-apua yrityksille kaikissa yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja rahoitukseen liittyvissä asioissa, yritysneuvoja toimii linkkinä yhteistyön rakentamisessa elinkeinoelämää palvelevien toimijoiden kanssa ja toimii linkkinä erilaisten toiminnassa olevien hankkeiden hyödyntämiseen.

Yritysneuvonta Perhossa 1.1.2018 alkaen

Anne Koskinen aloittanut yritysneuvojan tehtävässä KTM, AMK-restonomi (matkailu) Anne Koskinen on valittu KOSEKin yritysneuvojaksi Perhon kuntaan. Anne Koskinen tuntee alueen yritystoimintaa ja on kiinnostunut kehittämään yrittäjyy- den eri osa-alueita. Yritysneuvoja auttaa yrityksiä tai yrittäjäksi aikovia mm. liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, myyntiin ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä, rahoitusmahdollisuuksien kartoituksessa, kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysy- myksissä. Yritysneuvoja on osa KOSEKin yritystiimiä eli tarvittaessa lisäosaamista ja -palvelua on saatavissa ja kaikki KOSEKin yritys- palvelut ovat myös Perhon yritysten käytettävissä. Anne Koskisen työpiste on Perhon kunnantalolla, ja hän on tavattavissa viraston aukioloaikana. Yritysneuvoja tekee mielellään myös yrityskäyntejä, eli kannattaa soittaa ja sopia tapaaminen. 

Perholaiset yritykset Kosekin yritysrekisteriin

Rekisteri perholaisista yrityksistä on siirtynyt Kosekin ylläpitämään yritysrekisteriin. Osoitteesta www.kosek.fi/yritysrekisteri ja valitsemalla kotikunnaksi Perho löydät paikkakunnan yritykset, yhteystiedot ja palvelut. Yri- tysrekisteri päivitetään kevään aikana. Käy tutustumassa monipuoli- seen yrityskenttään!

Yhteystiedot:fds
Anne Koskinen
Yritysneuvoja
Keskustie 2, Perho
Puh: 044-7809 241
anne.koskinen@kosek.fi

Yritysneuvojan tapaaminen on sovittavissa yritykseen tai Perhon kunnanvirastolle, jossa neuvojalle on toimistotilat.

Tätä sivustoa päivitetään!