Metsien hoito

 

 

Metsäpalvelu-Urakointi P & J Pekkarinen

Yhteyshenkilö: Pekkarinen Pekka
Salamajärventie 727
69970 SALAMAJÄRVI
p. 0400 948 020
Sähköposti: 
pekka.pekkarinen@pp1.inet.fi
Y-tunnus: 1769269-9
Palvelut: Metsänhoito- ja kunnostustyöt

 

Mottimestaripalvelu Humalajoki

Yhteyshenkilö: Humalajoki Markku
Myllykankaantie 25
69980 MÖTTÖNEN
P. 040 687 7456 Markku Humalajoki
Sähköposti: markku.humalajoki@netti.fi
Y-tunnus: 2026215-5
Palvelut: Metsänhoitotyöt, talousmetsien kunnostukseen ja hoitoon liittyvät työt, puutavaran ja energiapuun hankinta ja myynti,  pienrakentaminen ja kirvesmiestyöt

 

Kalliokoski Olli-Pekka T:mi

Yhteyshenkilö: Kalliokoski Olli-Pekka
Vehmassuontie 215
69950 Perho
P. 0400 459403, Olli-Pekka Kalliokoski
Sähköposti: op.kalliokoski@suomi24.fi
Y-tunnus: 2279921-2
Palvelut: Maanrakennus- ja kaivinkoneurakointi, energiapuun korjuu ja ajo, muut traktorityöt

 

Koneurakointi ja Kuljetus J Isomöttönen Oy

Yhteyshenkilö:  Jorma Isomöttönen
Taipaleentie 140
69980 Möttönen
P. 0400-796999
Internet sivu: wwww.koneurakointiisomottonen.com
Sähköposti: j.isomottonen@gmail.com
Y-tunnus:  1820854-7
Palvelut: kaivinkoneurakointi, maansiirtotyöt, traktoriurakointi, maa-ainesten toimitukset, puutavaran hakkuu, puutavaran kuljetus, kuorma-autoilu, maa-ainesten kuljetus, louhintatyöt, lavettikuljetukset, kappaletavarakuljetukset, rahtipuinnit, nostopalvelut (11 tm)

 

Markku Ukskoski

Yhteyshenkilö: Markku Ukskoski
Kokkolantie  1014
69920 OKSAKOSKI
P. 050 585 4848
sähköposti:
markku.ukskoski@pp.inet.fi
Y-tunnus: 2165726-3
Palvelut: energiapuun korjuu ja ajo metsistä, teiden varsilta ja pellonreunoilta sekä haketus pieniin ja suuriin lämpökeskuksiin

 

Maanrakennus Hänninen Ky

Yhteyshenkilö:  Reima Hänninen
Hietaniementie 192
69950 Perho
P.040-5587538
Sähköposti: reima.hanninen@luukku.com
Y-tunnus:  1042269-6
Palvelut: maansiirtotyöt, maanrakennustyöt, louhintatyöt, murskaus, metsän harvennukset ja päätehakkuu, puunajo