Harsunen valittiin Perhoon

Hyvinvointilautakunta on valinnut avoinna olleeseen nuoriso- ja vapaa-ajansihteerin toistaiseksi voimassa olevaan virkaan liikunnanohjaaja (ylempi AMK) Petri Harsusen. Hän aloittaa uudessa tehtävässään marraskuun alussa. Nuoriso- ja vapaa-ajansihteerin virkaan tuli määräaikaan mennessä neljä hakemusta. Nuoriso- ja vapaa-ajansihteerin virka vapautui haettavaksi, kun aiempi nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri siirtyi toisiin tehtäviin.

Harsusella on vankka kokemus liikunta-alalta. Hän työskenteli Keski-Pohjanmaan Liikunnan aluejohtajana vuodesta 1998 aina viime joulukuuhun saakka. Ennen Kepli-pestiään hän toimi SVUL:n Keski-Pohjanmaan piirin koulutuspäällikkönä ja sitä ennen Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:ssä kenttäpäällikkönä. Viime vuodesta lähtien hän on toiminut yrityksensä kautta osa-aikaisena yhteysjohtajana Suomen Urheilukortti Oy:ssä. Hän on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi muiden muassa urheilumarkkinoinnin erikoistumisopintoja ja liikunnanhallinnon tutkinnon.

Perholaissyntyinen Harsunen kertoo tulevansa synnyinkuntaansa innostuneena ja motivoituneena.

– Toimenkuva painottuu hyvinvointiin ja liikunta-aktivointiin. Nuorisotyö ei ole itselle niin tuttua, ja haluan panostaa siihen. Koen, että minulla on annettavaa hankepuolelle.

Perhon väestösuhdetta hän pitää hyvänä. Harsusen suunnitelmissa on tehdä yhteistyötä paikallisten sidosryhmien – eli seurojen, yhdistysten ja järjestöjen – kanssa ja motivoida ihmisiä kokeilemaan uusia harrastuksia.

Harsunen muistelee, että hänen ensimmäinen työpaikkansa oli Perhon kunnassa ja tehtävä oli liikunnanohjaajan sijaisuus. Hän on toiminut Perhossa myös liikunnanohjaaja-raittiussihteerin tehtävissä ja myös hiihdon maakuntaviestin järjestelysihteerinä 80-luvun puolivälissä.

– Toimintaympäristönä Perho on tuttu. Olin mukana katsomassa ja suunnittelemassa Salamajäven reittejä Valvatista Koirasalmeen.

Petri Harsunen kertoo harrastavansa polkujuoksua, suunnistusta, golfia, maastopyöräilyä, rullahiihtoa ja hiihtoa. Viime talvena hiihtokilometrejä kertyi 1 600.

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Joanna Vikman miettii, että Jaakko Kinnusen jäljiltä täytettävänään suuret saappaat, jotka Harsunen pystyy kyllä täyttämään.

– Mahtavaa saada tällaista ammattitaitoa tiimiin.

Perhossa aiotaan Vikmanin mukaan hyödyntää Harsusen hankeosaamista. Kunnassa on meneillään useita eri hankkeita, joista omatoimikirjasto on suuren kokoluokan panostus.

– Olemme lautakunnassa miettineet, että voisimmeko hyödyntää esimerkiksi Suomen harrastamisen malli -hanketta tai jotakin muuta vastaavaa hanketta, että saisimme lapsille ja nuorille sekä aikuisille harrastusmahdollisuuksia.

Kuva: Terttu Harsunen