Infotilaisuus tuulivoimahankkeesta

Kotimaiset energiayhtiöt Pohjan Voima ja Ilmatar järjestävät kaikille perholaisille avoimen, Honkahuhdan tuulipuistoa käsittelevän keskustelutilaisuuden tiistaina 22. marraskuuta klo 17. Tilaisuus järjestetään etäkokouksena. Osallistumisohjeet ja lisätietoa Honkahuhdan tuulipuistosta löytyy osoitteesta www.honkahuhta.fi.

Honkahuhta sijaitsee Vimpelin ja Vetelin kuntarajojen tuntumassa, noin 10–20 kilometriä Perhon keskustasta luoteeseen. Toteutuessaan tuulipuistoon rakennetaan enintään 15 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu nimellisteho on noin 130–150 megawattia. Voimaloiden lopullinen määrä ja tarkka sijainti selviävät kaavoitus- ja lupaprosessin aikana. Lopullisen päätöksen tuulipuistojen rakentamisesta tekee aina suunnittelualueen kunta. Jos Honkahuhdan hanke toteutuu, tuulisähkön tuotanto alkaa arviolta aikaisintaan vuonna 2028. Pohjan Voima ja Ilmatar tutkivat edellytyksiä myös aurinkovoimalan rakentamiselle.

Honkahuhdan tuulipuistohanketta koskeva kaavoitusaloite on hyväksytty Perhon kunnanhallituksessa marraskuun alkupuolella. Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto kertoo alustavien selvitysten perusteella alueen sopivan hyvin tuulivoimalle. Hankealue on tunnistettu Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntaliittojen tuulienergiaselvityksessä tuulivoimalle soveltuvaksi alueeksi. Honkahuhdan tuulivoimaloiden sijoittelussa noudatetaan Perhon kunnan asettamia kriteerejä.