Kunnan strategiatyö-kysely

Kerro mielipiteesi/näkemyksesi kuntastrategian tavoitteisiin ja painotuksiin

Valtuustokauden vaihtuessa myös kuntastrategiaa ollaan päivittämässä.

Strategiatyön valmistelun pohjaksi pyydämme kuntalaisia kertomaan näkemyksensä Perhon kunnan vahvuuksista sekä painotuksista, joihin kunnan toiminnoissa tulisi panostaa.

Alla olevasta linkistä avautuva kysely on avoinna elokuun 2021 loppuun saakka ja kysely jakautuu kahteen osioon; kunnan vahvuuksien kartoittamiseen ja toisessa osiossa etsimme näkemyksiä siihen, mihin kunnan kehittämisessä tulisi erityisesti panostaa.

Ole mukana rakentamassa Perhon kunnan tulevaisuutta!

Kyselyyn tästä