Kunnanhallituksen päätöksiä 11.10.2022

Hallitus esittää valtuustolle, että kunnan ensi vuoden veroprosentiksi määrätään 8,86. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja myös niiden kustannukset siirtyvät ensi vuoden alussa kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia kuntien tuloja siirretään hyvinvointialueiden toimintaa rahoittavalle valtiolle. Merkittävä osuus tulojen siirrosta tehdään kunnallisveron kautta. Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan siten, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon. Kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon eli 12,64 prosenttiyksikköä.

Hallitus esittää valtuustolle, että se määrää vuoden 2023 kiinteistöveroprosentiksi seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00, vakituiset asuinrakennukset 0,66, muut asuinrakennukset 1,14, yleishyödylliset yhteisöt 0,00, rakentamattomat rakennuspaikat 2,25 ja voimalaitokset 3,10 prosenttia. Ensi vuoden talousarviota valmisteltaessa on lähdetty siitä, että kiinteistöveroprosentit säilyvät entisellä tasolla. Viime vuoden kiinteistöverotuotto oli 818 398 euroa. Kuluvan vuoden tilinpäätösennuste kiinteistöveron osalta on 856 000 euroa.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hulevesimaksusta luovutaan ja ettei hulevesimaksua huomioida ensi vuoden talousarviossa. Seitsemän kunnanvaltuutettua teki syyskuussa valtuustoaloitteen hulevesimaksusta luopumisesta. Aloitteen allekirjoittajien mukaan kunnan rakentama hulevesien viemäröinti toimii vain vähäisiltä osin rakennettua aluetta. Kiinteistön omistajat joutuvat käytännössä järjestämään pintavesien käsittelyn omatoimisesti rakennuskohteissa. Neljää eri valtuustoryhmää edustavat aloitteen allekirjoittajat katsoivat, että kunnan talouden kannalta hulevesimaksujen tuotto on hyvin pieni, kun huomioidaan laskutus-, kirjanpito- ja muut kulut – nettotuloksen ollessa lähes nolla tai jopa negatiivinen. Lisäksi kuntalaiset kokevat maksun epäoikeudenmukaisena ja perusteettomana.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle Järvinet Oy:n osakassopimuksen hyväkysymistä. Järvinet tuottaa tietoteknisiä ja taloushallinnon palveluita kunnille ja kuntayhtymille. Yhtiön osakkaina on tällä hetkellä 14 kuntaa, kuntayhtymää ja kuntien omistamaa yhtiötä sekä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue. Osakassopimuksen myötä Perhon kunta saa omistukseensa 26 A-osaketta, joka vastaa 9,77 prosenttia A-osakkeista ja joka oikeuttaa hallituspaikkaan vuonna 2002 perustetussa yhtiössä.

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys järjestetään 22.–28.3. Ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnanviraston Haanensali. Ennakkoäänestyspäivät ja ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat 22.–24.3. (keskiviikko–perjantai) kello 9–15, 25. ja 26.3. (lauantai ja sunnuntai) kello 11–14 sekä 27. ja 28.3. (maanantai ja tiistai) kello 11–17. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana on Haanensali. Sosiaalihuollon yksikössä Jalmiinakodilla äänestys on vaalitoimikunnan erikseen päättämänä päivänä ja aikana.

Kunnanhallitus valitsi taloussihteerin toimeen merkonomi Teija Jylhän. Avoinna ollutta tointa haki viisi henkilöä, joista neljä kutsuttiin haastatteluun. Jylhän varasijalle valittiin taloushallinnon tradenomi Annika Kukkola. Toistaiseksi voimassa olevassa tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.