Kuukauden kysymys!

Perhon kunnan tunnus keltainen perhonen.

Kirkonkylän koulukeskuksen pihapiirissä oleva, kaavamerkinnällä ulkoasultaan suojeltu vanha Puukoulu
on keskeinen osa kirkonkylän kyläkuvaa. Puukoulun peruskorjaus opetuskäyttöön keskeytyi syksyllä
2021 valtuuston päätöksellä, koska peruskunnostuksen kustannusarvio oli ylittymässä. Rakennus on
käyttötarkoitukseltaan koulurakennus.

Rakennus on sisätiloiltaan purettu hirsirakenteeseen, eikä siinä myöskään ole olemassa taloteknisiä
rakenteita (sähkö, vesi- ja jätevesi, lämmitys, yms.).

Vuoden 2023 talousarvion investointiosassa on varattu 35 000 €:n määräraha rakennuksen
ulkoverhouksen kunnostukseen.

Miten sinä kuntalaisena näkisit rakennuksen tulevan käytön? Mitä toivoisit, että otettaisiin huomioon
peruskunnostusta jatkettaessa tulevina vuosina?

Vastaa kyselyyn tästä!