Sähköisen luokan tulikaste

Perhon lukion uusi lukuvuosi alkoi kampuksella, entisissä maaseutuoppilaitoksen tiloissa. Uusiin tiloihin tehtiin satsaus, joka mahdollistaa ylioppilaskoetilan järjestämisen missä tahansa luokkatilassa. Nykykapasiteetti riittäisi ylioppilaskirjoitusten järjestämisen jopa 200 kokelaalle. Perhossa abiturientteja on kaikkiaan 17.

Ylioppilastutkinto muuttui asteittain sähköiseksi eli tehtäväksi kannettavilla tietokoneilla vuodesta 2016 lähtien. Viimeisinä sähköiseen muotoon siirtyivät matematiikan ylioppilaskirjoitukset keväällä 2019. Nykyabiturienteille sähköiset kokeet ovat ehtineet tulla tutuiksi, sillä ennen ylioppilaskirjoitusten alkamista he ovat ehtineet tehdä kymmeniä sähköisiä kokeita.

Lukion sähköisen koeympäristön laitteet on uudistettu vastikään. Uudistaminen on mahdollistanut sen, että sähköinen ylioppilaskoe saadaan tarvittaessa vietyä mihin tahansa luokkatilaan. Ylioppilaskokeissa pääosin käytettävässä luokkatilassa ei ollut kiinteitä kytkentöjä. Nyt kytkennät on muutettu kiinteäksi rakenteeksi ja se on siirrettävissä mihin tahansa lukiorakennuksessa toimivaan tilaan.

Lukiossa järjestettävät tavalliset kokeet järjestetään langattomassa verkossa, mutta ylioppilastutkintolautakunta haluaa, että ylioppilaskirjoitukset järjestettäisiin mieluiten lankaverkossa.

– Langaton verkko on haavoittuvampi kuin kaapeliverkko, tietää Perhon lukion abittivastaava ja jatkajien ryhmänohjaaja Reijo Koivisto.

Abitti on ylioppilastutkintolautakunnan vuonna 2015 julkaisema koejärjestelmä.

Perhon lukion loikasta kehityksen aallonharjalle voidaan kiittää fysiikkaa ja lyhyttä matematiikkaa opettanutta Markku Siirosta. Hän otti selvää, miten palvelinkoneet pitää rakentaa. Uusimmat palvelinkoneet on koottu osista. Siironen asensi palvelimiin Linux-pohjaiset käyttöjärjestelmät. Samalla ajettiin niin sanottu virtuaalinen palvelin, jonka ylioppilastutkintolautakunta tarjoaa kunnille. Uuden laitteiston avulla pystyttäisiin periaatteessa järjestämään Perhon, Kaustisen ja Kinnulan ylioppilaskirjoitukset.

Perhon kunta on hankkinut lukion opiskelijoille kannettavat tietokoneet leasingilla. Opiskelukäyttöön tarkoitetut läppärit ovat opiskelijoille ilmaiset.

Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkoivat maanantaina 12.9. äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Kirjoitukset jatkuvat keskiviikkona uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon ylioppilaskirjoituksilla. Perhossa kirjoitukset päättyvät vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen.

Ylioppilaskoe tehdään suljetussa, koesaliin rakennetussa verkossa ilman ulkopuolista yhteyttä. Kokelas ei pääse kokeen aikana käsiksi koneellaan oleviin ohjelmiin tai tiedostoihin. Kokeessa käytetään muistitikulta ladatussa käyttöympäristössä olevia ohjelmia ja aineistoja.