Sivistystoimen koronatiedote

Sivistystoimen koronatiedote 19.1.2022

Koronatilanne jatkuu ja olemme tänään saaneet päivitettyjä ohjeistuksia Soitelta. Ohjeistukset ovat tämän tiedotteen lopussa.  

Jatkamme pandemian alussa käyttöönotettua ostokorttikäytäntöä etäopetuksen ruokailun järjestämisen suhteen siten, että ostokortin summa lasketaan 2 € / koulun työpäivä / etäoppilas. Summasta vähennetään mahdolliset lähiopetuspäivät. Yksittäinen ostokortti on käytettävä kerralla. Etäopetuksessa olevien oppilaiden ja opiskelijoiden ostokortit postitetaan suoraan kotiin.  

 

Tässä vielä ohjeistus etäopetukseen liittyen 

 • Etäopetus koskee karanteenin ja eristyksen vuoksi etäopetuksessa olevia oppilaita ja on mahdollinen myös oppilaille, jotka kuuluvat tai joiden perheenjäsenet kuuluvat riskiryhmään.  

Hae etäopetusta rehtorilta Wilmaviestillä. Kirjaa viestiin perustelut hakemuksellesi ja ajanjakso, mille ajalle etäopetusta haette lapsellenne.  

 • Etäopetus kirjataan Wilmaan tuntimerkintöihin “etäopetus”.  
 • Tällä hetkellä etäopetuksen perustelut ovat: karanteenimääräys, eritys, tai riskiryhmään kuuluva oppilas tai läheinen.  
 • Rehtori myöntää etäopetuksen tai mahdollisen poissaolon ja tekee asiassa päätöksen (Perusopetuslaki 2021/687 § 20a) 
 • Etäopetuksen aikaisen ruokailun järjestämisestä ole yhteydessä rehtoriin Wilmaviestillä. 

 

Yhteistyöterveisin  

Anni Riihimäki 
sivistysjohtaja 

 

Tarkennettu koronaohje Soiten jäsenkuntien sivistystoimiin ja lapsen huoltajille

Soite on antanut jäsenkuntiensa sivistystoimiin ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle 17.8.2020 päivitetyn ohjeen

”UUDEN KORONAVIRUKSEN (SARS-COV-2 ELI COVID-2019) AIHEUTTAMAT ERITYISTOIMENPITEET SOITEN ALUEEN VARHAISKASVATUKSISSA, KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA”

sekä 3.9.2020, 13.9.2020, 15.9.2021, 6.11.2021, 27.12.2021 ja 16.1.2022

“TARKENNETTU KORONA-OHJE SOITEN JÄSENKUNTIEN SIVISTYSTOIMIIN JA LAPSEN HUOLTAJILLE”.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on viimeksi 14.1.2022 päivittänyt ohjeistusta koskien lasten ja nuorten covid-2019 (THL:n päivittyvä ohje).

Soite pääsääntöisesti noudattaa THL:n kansallista ohjeistusta ja päivittää Soiten ohjetta huomioiden alueen epidemiologisen tilanteen.

 

 1. Kun lapsella on infektio-oireita
 • Huoltajan todetessa lapsella kuumeisen infektio-oireiston, lapsi ei saa mennä varhaiskasvatukseen tai kouluun.
 • Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänelle tulee nenän vuotamista/niiskutusta ulkona (ja oireilu loppuu sisätiloissa), voi lapsi mennä päivähoitoon tai kouluun huomioiden, että hänen yleistilansa on hyvä eikä muita selviä infektio-oireita (kuume) ole.
 • Jos lapsi sairastuu päivähoitopäivän tai koulupäivän aikana, päivähoidosta/koulusta ollaan yhteydessä vanhempiin ja heitä ohjataan hakemaan sairastunut lapsensa. Koulussa lapsi ohjataan ilman ylimääräisiä henkilökontakteja odottamaan vanhempaansa erilleen toisista lapsista (esim. hyvällä säällä pihakin käy). Jos vanhempia ei saada kiinni, koulu sopii lapsen jatkotoimenpiteistä kouluterveydenhoitajan kanssa.
 • Huoltajan ollessa epävarma lapsen oireista ja voinnista, voi huoltaja olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan tai Soiten lastenpäivystykseen.

 

 1. Milloin koronatestiin?
 • Alle 12-vuotiaan lapsen lieviä infektio-oireita voi seurata kotona ilman testaamista. Oireet ovat lieviä, jos lapsi on virkeä ja jaksaa leikkiä ja puuhailla, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta. Lapsen tulisi välttää perheen ulkopuolisia kontakteja, kunnes oireet ovat merkittävästi helpottaneet. Jos oireet alkavat selkeästi väistyä seurannassa, ei koronatesti ole välttämätön. Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, kun hän on selvästi paranemassa ja oireet vähenemässä. Kuten muissakin virusinfektioissa, myös koronassa tartuttavuus vähenee nopeasti oireiden alkamisen jälkeen. Jälkinuha tai -yskä voi jatkua pitkäänkin tuoreen hengitystieinfektion jälkeen.
 • Lapsen voi testata kotitestillä. Koronaviruksen kotitestit.
  • Kotitestin tulos on luotettavampi, jos testi toistetaan useana peräkkäisenä päivänä tai 2-3 päivän välein.
 • Kotitestin positiivista tulosta EI tarvitse lähtökohtaisesti varmentaa
 • Alle 12-vuotiaalla koronatesti on aiheellinen, jos lapsella on koronavirukseen sopivia oireita JA lapsen oireet edellyttävät lääkärin arviota (ja sen perusteella koronatestiä).
 • Yli 12-vuotiaalla lapsella koronatesti on aiheellinen, jos nuorella on koronavirukseen sopivia oireita JA nuori kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään
 • Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, lasta ei ole tarpeen testata toistuvasti. Lapsen pitkittyneet infektio-oireet voivat silti edellyttää terveydenhuollon ammattilaisen arviota.
 • Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää 1-2 negatiivista koronatestitulosta. Kaikkia perheen lapsia ja huoltajia ei ole tarpeen testata.
 • Varhaiskasvatus, koulu tai oppilaitos ei saa vaatia todistusta tehdystä koronatestistä.

 

 1. Koronatestin jälkeen
 • Jos tehty koronatesti on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on vanhempiensa arvion mukaan paranemassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.
 • Testin tuloksen viivästyessä, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei ole altistunut VARMISTETULLE koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut ulkomailla edeltävän 10 vrk aikana.
 • Positiiviset koronatestit menevät automaattisesti tiedoksi Soiten infektioiden torjuntayksikköön, josta potilasta informoidaan tuloksesta tekstiviestillä. Tekstiviestissä on eristys- ja kotihoito-ohjeet
 • Koronaan sairastuneelle asetetaan eristys ja koronaan altistuneille asetetaan karanteeni. 

 

 1. Eristys (positiivinen koronatesti)
 • Positiiviseen koronan kotitestiin on oirekuvasta riippumatta suhtauduttava samoin kuin terveydenhuollon koronatestin positiiviseen koronatestiin
 • Kotitestin positiivista tulosta EI tarvitse lähtökohtaisesti varmentaa terveydenhuollossa.
  • Varmentaminen tulee kyseeseen jos vanhemmalla on tarve lapsen eristyspäätöstodistukselle tartuntatautipäivärahaa varten
  • Lastenpäivystyksen sairaanhoitaja voi tarvittaessa kirjoittaa vanhemmalle/vanhemmille 5 pvän sairaslomatodistuksen, jos eristyspäätöstodistukselle ei perheessä ole tarvetta
 • Eristyksen kesto 5 vuorokautta näytteenottopäivämäärästä laskien
  • Näytteenottopäivä on 0-päivä
 • Eristyksen aikana tulee välttää kaikkia kodin ulkopuolisia kontakteja
 • Koronaan sairastunut henkilö voi tartuttaa koronavirusta lähikontakteihinsa 48 tuntia ennen oireiden alkamista. Lähikontaktilla tarkoitetaan yli 30 minuutin tapaamista sisätiloissa alle 2 metrin etäisyydellä.
 • Soite suosittelee, että positiivisen koronatestin saanut henkilö itse ilmoittaa lähikontakteilleen heidän mahdollisesta altistuksesta. Viralliseen tartuntatautilainmukaiseen karanteeniin ei voida asettaa kotitestin perusteella. Alle 12-vuotiasta ei aseteta tartuntatautilainmukaiseen kotikaranteeniin, mutta yli 12-vuotiaat, joiden rokotesuoja on vaillinainen, pyydetään olemaan yhteydessä Soiten tartuntatautihoitajaan, mikäli positiivinen näytevastaus on todennettu terveydenhuollossa.
 • Eristyksen voi lopettaa eristyksen loputtua omatoimisesti, jos kuume on poissa ja muut oireet ovat selkeästi lievittyneet

 

 1. Karanteeni (altistuminen)
 • Sairastuneen kanssa samassa taloudessa asuvien (perhealtistus) henkilöiden on noudatettava tartuntatautilain mukaista kotikaranteenia
 • Mikäli altistuneen lähipiiriin kuuluu riskiryhmäläisiä (yli 60-vuoden ikä tai sairauden tai hoidon vuoksi lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvat), tulee kotiolojenkin lähikontaktit minimoida ja itse arvioida, onko kotikaranteenin järjestäminen mahdollista.
 • Karanteenin kesto 5 vuorokautta positiivisen näytteenottopäivämäärästä laskien
 • Altistuneen tulee olla hoitohenkilökunnan tavoitettavissa.
 • Mikäli altistuneelle tulee koronavirustautiin sopivia oireita (yskä, nuha, kurkkukipu, kuume, lihaskivut, päänsärky), altistunut voi ensisijaisesti tehdä koronan kotitestin tai varata ajan terveydenhuollon koronatestiin joko sähköisesti täyttämällä Omaolo-palvelun koronaoirearvion osoitteessa omaolo.fi tai Soiten koronaneuvontanumerosta
 • Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Tarvittaessa todistusasioissa yhteys Soiten tartuntatautihoitajaan.

 

Yhteystiedot:

 • Soiten koronaneuvonta 06 828 7499 (klo 8-16, yli 16-vuotiaat)
 • Soiten yhteispäivystys 116 117 (24/7, yli 16-vuotiaat)
 • Soiten lastenpäivystys 06 826 4444 (24/7, 0-15 vuotiaat)
 • Soiten tartuntatautihoitaja 040 804 2781 (arkisin klo 10-14, kaikenikäiset)

 

Lisätietoa:

https://korona.soite.fi/altistuneiden-ja-sairastuneiden-karanteeni-ja-eristysohjeet/