Tee kompostointi-ilmoitus

Kesäkuussa voimaan tullut uusi jätelaki velvoittaa, että jokainen ruokajätettä kompostoiva tekee vuoden loppuun mennessä virallisen ilmoituksen kompostoristaan. Uusi laki edellyttää komposti-ilmoituksen tekemistä kunnan jäteviranomaiselle. Perholaiset tekevät ilmoituksen Järviseudun jätelautakunnalle. Myös vapaa-ajan asunnolla tehtävästä kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus.

Kompostointi-ilmoitus pitää tehdä silloin, kun kompostoidaan biojätettä eli eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä. Puutarhajätteiden tai kuivakäymälän kompostoinneista ei tarvitse ilmoittaa. Ilmoitusvelvollisuus koskee niin omakotitalon kuin kesämökinkin pihalla olevaa kompostoria. Jos omakotiasujalla ja hänen naapurillaan on yhteinen kompostori, ilmoituksen tekee se, jonka tontilla kompostori sijaitsee. Tämän jälkeen myös osakas – eli naapuri – tekee oman ilmoituksensa, jossa kertoo käyttävänsä naapurissa olevaa kompostoria. Jos kyseessä on pari- tai rivitalo ja sen asukkailla yhteinen kompostori, tehdään yksi ilmoitus asunto-osakeyhtiön osalta. Järviseudun jätelautakunnalle tehdään ilmoitus myös siinä tapauksessa, kun kompostorin käyttö lopetetaan kiinteistöllä tai kompostorista vastaava henkilö vaihtuu.

Järviseudun jätelautakunnan toimialueella velvoite ilmoittaa kompostoinnista astuu voimaan 1.1.2023. Ilmoitus tulisi tehdä mahdollisimman pian – noin kahden kuukauden kuluessa – kompostoinnin aloittamisesta. Olemassa olevat kompostit voi ilmoittaa jo nyt, mutta ne tulee ilmoittaa viimeistään ensi vuoden alussa. Ilmoitukset olemassa olevista kompostoreista otetaan myös vastaan uusina kompostointi-ilmoituksina.

Kompostointi-ilmoituksen taustalla on Euroopan unionin jätesäädöspaketti, jonka tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja lisätä kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Tarkoituksena on myös saada tietoa siitä, kuinka paljon biojätettä hyödynnetään alueittain sen sijaan, että biojäte päätyisi sekajätteeseen. Ilmoituksen avulla varmistetaan myös se, että biojäte kompostoidaan asianmukaisesti, jotta esimerkiksi rottaongelmat eivät lisääntyisi. Uudistuneen jätelain tultua voimaan jäteviranomaisen vastuulla on ylläpitää kompostointirekisteriä, johon merkitään kaikki biojätettä kompostoivat kiinteistöt.

Järviseudun jätelautakunta ottaa vastaan kompostointi-ilmoituksia tulostettavalla lomakkeella, jonka voi lähettää paperisena postitse tai skannattuna sähköpostitse. Kompostointi-ilmoituksen tulostettava lomake on saatavilla Järviseudun jätelautakunnan kotisivulla osoitteessa https://jarviseudunjatelautakunta.fi/fi/lomakkeet . Tulostettava lomake julkaistaan myös viikolla 50 ilmestyvässä Perholaisessa. Lähitulevaisuudessa ilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella, joka vaatii vahvan tunnistautumisen.

Kompostointi-ilmoituslomake toimitetaan Järviseudun jätelautakunnalle osoitteeseen Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai sähköpostitse jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi.