Tuulipuisto Ahvenlampi, kysely sosiaalisista vaikutuksista, vastausaika 12.3.2023 saakka.

Tuulivoimapuisto Ahvenlampi, Perho

kysely sosiaalisista vaikutuksista

Pohjan Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuistohanketta Keski-Pohjanmaalle, Perhon kunnan Ahvenlammen alueelle. Hanketta kehittävä yhtiö on Pohjan Voiman tytäryhtiö Ahvenlammen Tuulipuisto Oy. Alue sijaitsee Perhon kunnan luoteisosassa, Halsuan ja Vetelin kuntarajojen tuntumassa. Hankealueen rajalta etäisyys Perhon keskustaajamaan on noin 12–17 km. Rakentamistoimet kohdistuvat vain osalle hankealuetta ja muualla nykyinen maankäyttö säilyy ennallaan. Hankealueelle suunnitellaan enintään 13 voimalan tuulipuistoa, jossa voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan enintään 10 MW. Voimaloiden napakorkeus on noin 200 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeuden maksimi 300 metriä.

 

Hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely), johon liittyy kysely. YVA-menettelyssä tutkitaan seuraavanlaisia vaihtoehtoja (VE):

  • VE0: Hanketta ei toteuteta
  • VE1: Toteutetaan 13 voimalan hanke
  • VE2: Toteutetaan 9 voimalan hanke

Sähkönsiirron osalta tarkastellaan neljää eri vaihtoehtoa:

  • VEA1:  Sähkönsiirtolinja hankealueelta koilliseen, samassa johtokäytävässä jo olemassa olevien sähkölinjojen vieressä. Liittyminen sähkölinjaan uudella sähkönsiirtoasemalla lähellä Rimpinevaa.
  • VEA2: Sähkönsiirtolinja hankealueelta koilliseen, osin samassa johtokäytävässä jo olemassa olevien sähkölinjojen vieressä, osin uudessa johtokäytävässä, kiertäen Säästöpiirinnevan itäpuolelta. Liittyminen sähkölinjaan uudella sähkönsiirtoasemalla lähellä Rimpinevaa.
  • VEB:    Sähkönsiirtolinja hankealueelta luoteeseen ja liittyminen sähkölinjaan Haapasalon sähkönsiirtoasemalla.
  • VEC: Liittyminen sähkölinjaan hankealueen välittömässä läheisyydessä, sen kaakkoispuolella.

YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. YVA-menettelyyn saavat osallistua kaikki ne, joita hanke kiinnostaa.

Kyselyn vastausaikaa on sunnuntaihin 12.3.2023 saakka. Kyselyyn voi vastata netissä. Kyselyyn pääset tästä: https://zef.fi/s/zfjxo500/

Mikäli et pysty vastaamaan netissä, paperilomakkeen valmiiksi maksettuine vastauskuorineen voi pyytää YVA-konsultilta (suunnitteluavustaja Tuija Junttila, tuija.junttila@sweco.fi, puh. +358 50 3160 090).

Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti (YVA-konsultti ja hankevastaava). Vastauksista kootaan yhteenveto, ja tuloksia hyödynnetään YVA-menettelyssä. Raportti ja tulosten muu tiedotus tehdään niin, ettei yksittäisiä vastaajia pysty tunnistamaan.

 

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä:

YVA-konsultti Sweco,

projektipäällikkö Pekka Lähde (pekka.lahde@sweco.fi, puh. +358 50 329 4346)

 

Hankevastaava Pohjan Voima Oy,

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto (tomi.makipelto@pohjanvoima.fi, Puh. +358 50 370 4092),

projektipäällikkö Sami Merelä (sami.merela@pohjanvoima.fi, Puh. +358 50 911 8369).

Mikäli tavoittelet puhelimella eikä soittohetkellä ole mahdollista vastata, soitetaan sinulle jossain vaiheessa takaisin.

 

Kartta alueesta löytyy täältä: https://paikkatieto.sweco.fi/kysely/ahvenlampi/kartta_kyselyyn.pdf