Oksakosken ja Möttösen osayleiskaavojen asukaskysely

Oksakosken alueen karttakuva.

Oksakosken ja Möttösen kyläalueilla on käynnistetty oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laadinta keväällä 2020. Osayleiskaava on kunnan pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Osayleiskaavaratkaisulla vaikutetaan siihen, millaisia kyliä Oksakoski ja Möttönen ovat vuosikymmenten kuluttua. Lisätietoja osayleiskaavojen laadinnasta saa kunnassa esillä olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Osayleiskaavan laadinta on vielä alkuvaiheessa ja kyselyn kautta suunnittelijat saavat tärkeää tietoa alueesta sekä osallisten tavoitteista ja toiveista alueen kehittämiseksi.

Kysely toimii parhaiten tietokoneella.