Perhon Kokkonevan tuulivoimaosayleiskaavan yleisötilaisuus

Perhon kunnan tunnus keltainen perhonen.

Perhon kunnanhallitus on päättänyt 15.3.2021 (§59) käynnistää osayleiskaavan laadinnan Perhon Kokkonevan tuulivoimapuiston osalta. Hanke sijoittuu Perhon kirkonkylän luoteispuolelle. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jonka perusteella voidaan myöntää rakennuslupia tuulivoimaloiden rakentamiseksi.

Hankkeen YVA-ohjelman sekä laadittavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olojen yhteydessä järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa hankkeesta on mahdollista saada lisätietoja. Yleisötilaisuus on 20.5.2021 klo 17-19. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Teamsin välityksellä.

Liity tästä.

Kaavoituksen vireille tulokuulutus

YVA ohjelman kuulutus