Pirityiset ry. / Leader-kysely

Katse tulevaisuuteen!

Pirityiset ry on Leader-ryhmä ja maaseudun kehittämisyhdistys, joka rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä tukee maaseudun yritystoimintaa. Pähkinänkuoressa Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta, yhdessä alueemme asukkaiden kanssa. Leader järjestää tapahtumia, toteuttaa projekteja, kouluttaa ja kertoo mahdollisuuksista sekä rahoittaa asukkaiden omia hankkeita. Kannustamme maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Neuvomme tuen hakijoita hakemusten valmistelussaja hankkeiden toteuttamisessa. Rahoitettavista hankkeista päättää Pirityisten hallituskehittämis-strategian ja siihen pohjautuvien valintakriteerien mukaan.

Maaseudulla, jossa on harrastusmahdollisuuksia, työpaikkoja, palveluja ja yhteistä tekemistä, viihtyvät kaikenikäiset asukkaat. Aktiivinen maaseutu houkuttelee myös uusia asukkaita ja vapaa-ajan viettäjiä.

Leader-metodi ohjaa Pirityiset ry:n toimintaa. Kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuk-sen ja osaamisen hyödyntäminen alueen kehittämistyössä. Pirityisillä oma paikallisen maaseudunkehittämis-strategia Juurevat kylät, joka on laadittu yhteistyössä alueen asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa.

Leader-työ rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta eli maaseutuohjelmasta. Rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien varoista. Pirityiset on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Koko Euroopassa on yli 2000 Leader-ryhmää.

Toimintaa tehdään ohjelmakausittain ja jokaiselle kaudelle laaditaan kehittäsmistrategia ohjaa-maan kehittämistyötä ja rahoituksen kohdentamista. Uuden strategian valmisteluun tarvitsemmekaikkien alueen asukkaiden aktiivista osallistumista ja mielipiteitä. Siksi olemme laatineet tämän kyselyn, johon toivomme sinun vastaavan.

Linkki kyselyyn

www.pirityiset.fi