Kunnanvirasto suljettu 1.-26.7.2024! Kirjaamon postia ei välitetä ko. aikana.

Tilinpäätös 2023

Perhon kunnanhallitus hyväksyi maanantai-illan 25.3. kokouksessaan vuoden 2023 tilinpäätöksen, joka on -67.196,04 euroa alijäämäinen. Kokonaisuudessa Perhon kunnan taloudellinen tulos on vuonna 2023 parempi kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin, mutta silti alijäämäinen. 

Perhon asukasluku 31.12.2023 oli 2.578 asukasta, joka on -75 asukasta vähemmän kuin vuoden alussa. Vuonna 2023 syntyneitä oli 22 ja kuolleita 36. Kunnasta vuonna 2023 muutti pois 125 henkilöä ja kuntaan muutti 60 henkilöä eli nettomuutto on -65 henkilöä.

Vuoden 2023 tuloveroprosentti oli 8,86.

Verotuloja kertyi yhteensä 5.027 milj. euroa ja valtionosuuksia vuonna 2023 kirjattiin 5.677 milj. euroa eli 7.996 milj. euroa.

Lainat ja vuokravastuut 31.12.2023 olivat 18.866 milj. euroa, joka on 7 330 €/asukas.

Perhon kunnan sijoitussalkun kirjanpitoarvo on 5.763 milj. euroa.

Vuoden 2023 keskimääräiseksi työttömyysasteeksi Perhossa muodostui 8,7 %, joka huonontui vuoteen 2022 verrattuna -0,9 prosenttiyksikköä.

Lapsia oli päivähoidossa 190, apip toiminnassa 62, eskarissa 41 ja peruskoulussa 444. Lukiossa oli 49 nuorta.

Toimintatuloja (ulkoinen) oli yhteensä 2.616 milj. euroa, joista oli teknisellä lautakunnalla 1.784 milj., sivistyslautakunnalla 0.494 milj., kunnanhallituksella 0.245 milj., hyvinvointilautakunnalla 0.073 milj. ja ympäristölautakunnalla 0.020 milj. euroa.

Toimintakuluja (ulkoinen) oli yhteensä 12.184 milj. euroa, joista sivistyslautakunnalla oli 6.608 milj., teknisellä lautakunnalla 2.903 milj., kunnanhallituksella 2.191 milj., hyvinvointilautakunnalla 0.429 milj. ja ympäristölautakunnalla 0.053 milj. euroa.

Perhon kunnan henkilöstömäärä 31.12.2023 oli 157 työntekijää. Vakituisia työntekijöitä oli 123 ja määräaikaisia työntekijöitä 34. Vähennystä 31.12 2022 tilanteeseen on -18 henkilöä.

Vuonna 2023 terveysperusteisten poissaolojen keskiarvo oli 15,6 kalenteripäivää/henkilötyövuosi, joka on -5,23 vähemmän kuin vuonna 2022. Henkilöstöstä 21,2 % oli ilman sairaspoissaoloja.

Tarkastuslautakunta käsittelee tilinpäätöksen 9.4. ja valtuusto 17.6.