Kunnanvirasto suljettu 1.-26.7.2024! Kirjaamon postia ei välitetä ko. aikana.

Hallinto ja Asiointi

YHTEYSTIEDOT

Perhon Kunta
Keskustie 2, 69950 PERHO

Sähköpostiosoitteemme on: kirjaamo(at)perho.com, josta se ohjataan oikealle henkilölle.
Puhelinnumerot löytyvät Yhteystiedoista.

 

Yleishallinto

Yleishallinto hoitaa kunnanvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät, tiedotustehtävät sekä atk-palvelut. Yleishallinnolla on keskeinen rooli päätöksentekoon tulevien asioiden valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

  • Yleishallinto antaa muille hallintokunnille sisäisenä tukipalveluna taloushallinnon, kirjanpidon, maksuliikenteen, palkanlaskennan ja atk-palvelut.
  • Yleishallinto hoitaa myös vaalit.
  • Yleishallinnon alla toimii myös maaseutulautakunta, joka palvelee maatalousyrittäjiä mm. eri tukien hakemisessa, neuvonnassa ja käsittelyssä sekä maksatuksessa.

 

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnollisissa tehtävissä Perhon kunnassa toimii 1½ palkanlaskijaa sekä sivutoimiset eläkeasioiden yhteyshenkilö, KT-yhteyshenkilö ja työsuojelupäällikkö.
Henkilöstön ja työnantajan yhteistoiminta- sekä työsuojeluasioita käsittelee vähintään kolme kertaa vuodessa kokoontuva yhteistyöryhmä.

 

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmään kuuluu kolme kunnanhallituksen edustajaa, jotka ovat:
Mirja Siironen, Tapio Peltokangas ja Matti Kytölä

Henkilöstöjärjestöjen edustajina ovat:

Terhi Möttönen (Juko)

Lisäksi seuraavilla ammattijärjestöillä on paikat yhteistyöryhmässä: JHL, Super ja JYTY.

Yhteistyöryhmän kokouksissa on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanjohtajalla , työsuojelupäälliköllä, työterveyslääkärillä ja työterveyshoitajalla.

Sihteerinä toimii talous- ja hallintojohtaja.

Yhteistyöryhmän kokouksissa on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanjohtajalla , työsuojelupäälliköllä, työterveyslääkärillä ja työterveyshoitajalla.

Sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Eläkeasioiden yhteyshenkilö
Henkilöstösihteeri Kirsi Polvilampi

KT-yhteyshenkilö
Talous- ja hallintojohtaja

Pääluottamusmiehet
Terhi Möttönen (Juko)

Työsuojelu
Työsuojelupäällikkö Jyri Harju

Työsuojeluvaltuutetut
Sampo Tyynelä (siivous, ruoka ja kiinteistö)
Helinä Jääskeläinen (päivähoito)
Terhi Honkonen (yläkoulu)
Maria Kangasaho (alakoulut)
Kirsi Polvilampi (kunnanvirasto)

 

ASIOINNIN TIEDOTTEET JA OHJEET

  • Perhon kunta, asiakirjoista ja kopioista perittävät maksut.
  • Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja, rakennusterkastaja, sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri sekä siivous- ja ravitsemuspäällikkö ovat tavattavissa sovitusti kunnanvirastolla yleensä työpäivinä klo 9.00 – 14.00. Viranhaltijat tapaat varmimmin sopimalla ajan etukäteen.
  • KELAn asiakasvastaanotto kunnanviraston aukioloaikoina ma-to klo 9.00-14.30 ja pe klo 9.00-14.00.
  • Yläkoulun ja lukion rehtori ja alakoulujen yhteinen rehtori tavattavissa koulukeskuksessa koulun työpäivinä.