Hallinto ja päätöksenteko

YHTEYSTIEDOT

Perhon Kunta
PL 20, 69951 PERHO
Käyntiosoite: Keskustie 2

Asiakaspalveluaika ma-pe klo 9-14
Sähköpostiosoitteemme on: kirjaamo(at)perho.com, josta se ohjataan oikealle henkilölle.
Puhelinnumerot löytyvät Yhteystiedoista.

 

Yleishallinto

Yleishallinto hoitaa kunnanvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät, tiedotustehtävät sekä atk-palvelut. Yleishallinnolla on keskeinen rooli päätöksentekoon tulevien asioiden valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

  • Yleishallinto antaa muille hallintokunnille sisäisenä tukipalveluna taloushallinnon, kirjanpidon, maksuliikenteen, palkanlaskennan ja atk-palvelut.
  • Yleishallinto hoitaa myös vaalit.
  • Yleishallinnon alla toimii myös maaseutulautakunta, joka palvelee maatalousyrittäjiä mm. eri tukien hakemisessa, neuvonnassa ja käsittelyssä sekä maksatuksessa.

 

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnollisissa tehtävissä Perhon kunnassa toimii 1½ palkanlaskijaa sekä sivutoimiset eläkeasiamies, palkka-asiamies ja työsuojelupäällikkö.
Henkilöstön ja työnantajan yhteistoiminta- sekä työsuojeluasioita käsittelee vähintään kolme kertaa vuodessa kokoontuva yhteistyöryhmä.

 

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmään kuuluu kolme kunnanhallituksen edustajaa, jotka ovat:
Antti Hietaniemi, Anni Hertteli ja Sirpa Itäniemi

Henkilöstöjärjestöjen edustajina ovat:
Oili Hämäläinen (JHL), Sari Aho-Vasalampi, Marita Alanko (Super),
Terhi Möttönen (Juko), Helinä Jääskeläinen,
Terhi Honkonen, Antti Lindholm (JYTY)

Yhteistyöryhmän kokouksissa on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanjohtajalla , työsuojelupäälliköllä, työterveyslääkärillä ja työterveyshoitajalla.

Sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Eläkeasiamies
Toimistotyöntekijä Kirsi Polvilampi

Palkka-asiamies
Hallintojohtaja

Pääluottamusmiehet
Terhi Möttönen (Juko)
Oili Hämäläinen (JHL)

Työsuojelu
Työsuojelupäällikkö Jyri Harju

Työsuojeluvaltuutetut
Oili Hämäläinen (siivous, ruoka ja kiinteistö)
Helinä Jääskeläinen (päivähoito)
Terhi Honkonen (yläkoulu)
Sari Aho-Vasalampi (alakoulut)
Antti Lindholm (kunnanvirasto)

 

ASIOINNIN TIEDOTTEET JA OHJEET

  • Perhon kunta, asiakirjoista ja kopioista perittävät maksut.
  • Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja, rakennusterkastaja, sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri sekä siivous- ja ravitsemuspäällikkö ovat tavattavissa sovitusti kunnanvirastolla yleensä työpäivinä klo 9.00 – 14.00. Viranhaltijat tapaat varmimmin sopimalla ajan etukäteen.
  • KELAn asiakasvastaanotto kunnanviraston aukioloaikoina ma-to klo 9.00-14.30 ja pe klo 9.00-14.00.
  • Yläkoulun ja lukion rehtori ja alakoulujen yhteinen rehtori tavattavissa koulukeskuksessa koulun työpäivinä.