Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § Laatimispäivä: 11.5.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Perhon kunta
Keskustie 2
69950 PERHO
kirjaamo(at)perho.com

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Toni Varila
Keskustie 2
69950 PERHO
p. 040 187 0369
toni.varila(at)perho.com

 

3. Käytössä olevat rekisterit

 • 1. Henkilöstöhallinnon rekisteri
 • 2. Varhaiskasvatuksen/Päivähoidon henkilörekisteri
 • 3. KuntaRekry-henkilörekisteri
 • 4. Yleislaskutuksen, myyntireskontran sekä ostoreskontran asiakasrekisteri
 • 5. Vesiliittymien asiakastietojärjestelmä
 • 6. Rakennusvalvonnan/kiinteistöjen omistajarekisteri
 • 7. Luottamushenkilö-/sidonnaisuusrekisteri
 • 8. Asiakirjahallinnan henkilörekisteri
 • 9. Työajan seurannan sekä kulunvalvonnan henkilörekisteri
 • 10. Active Directory – käyttäjärekisteri
 • 11. Ruokapalveluiden erityisruokavaliorekisteri
 • 12. Oppilastietojärjestelmän opiskelijarekisteri
 • 13. Eepos-kirjaston asiakasrekisteri
 • 14. Koulujen, viraston, kuntosalin sekä lämpölaitoksen valvontakamerat

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterien käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

 • 1. Laskutukseen
 • 2. Palkkahallintoon
 • 3. Lupien myöntämiseen/käsittelyyn
 • 4. Asiakaspalveluun
 • 5. Rekrytointiin
 • 6. Työajanseurantaan

 

5. Rekisterien tietosisältö

 • Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaalle määritellyt palvelut sekä niiden muutoshistoria

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakas
 • YTJ, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
 • Väestörekisteri

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 • Verottaja
 • KELA
 • Perintätoimisto
 • AY-liitot

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Ei siirretä

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sekä paperi että sähköisesti talletettu asiakastieto on suojattu yksityisyyden suojasta lain ilmaisemien periaatteiden mukaisesti.

 • Sähköinen aineisto on suojattu henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla, sekä verkkoliikenteen salauksella. Suuri osa tiedoista on suojatussa sisäverkossa. Perhon kunnan tietojärjestelmät sijaitsevat KaseNetin palvelimilla, jotka ovat suojatuissa ja valvotuissa konesalitiloissa. Suojaukseen kuuluu kulunvalvonta, sekä kameravalvonta.
 • Manuaalinen paperiaineisto säilytetään arkistossa lukituissa tiloissa ja sitä digitalisoidaan sitä mukaa kuin se on mahdollista.

 

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton, mikäli edellisestä tarkistuspyynnöstä on kulunut yksi (1) vuosi.

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitetulla tavalle, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kohdan 2 rekisteriasioista vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti hänen luonaan.

Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

 

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

 

12. Muut oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle, joka on mainittu kohdassa 2.