Tonttikampanjan perusperiaatteet:

 •  kampanjatontit (asuintontit) varataan ostajille varausjärjestyksessä
 • asuintonteissa on rakentamisvelvoite (asuinrakennuksen rakennuslupa
  haettu ja perustukset valettu) kauppakirjan allekirjoituksesta 12
  kuukauden kuluessa
 • Kampanjahinta on 3 500 €, joka sisältää vesi- ja jätevesiliittymät
  asuintontille
 • mikäli kampanjatontin (asuintontti) rakentamisvelvoite ei täyty
  kampanjaehtojen mukaisesti on sanktio rakentamisvelvoitteen
  laiminlyömisestä 3 500 €/vuosi, viiden (5) vuoden ajan tai kunnes
  rakentamisvelvoite täyttyy.
 • kampanjaan kuuluva rantatontti/metsäpalsta varataan asuintontin
  rakennusvelvoitteen täyttyessä
 • rantatontin/metsäpalstan lunastuksesta laaditaan erillinen kauppakirja,
  jossa kauppahinta on kampanjan ehtojen mukaisesti 1500 €.
 • edellä mainitut kampanjaehdot kirjataan kauppakirjaan ehdoiksi siten,
  että ne ovat molempia kaupan osapuolia sitovia
 • kampanja on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka

 

Myytävät tontit Perhossa