PERHON KUNNANHALLITUS

Perhon kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmisteluista,
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat

 

HALLITUKSEN JÄSENET 1.6.2019 – 31.5.2021

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@perho.com

pj. Hietaniemi Antti
I vpj. Kalliokoski Esa
II vpj. Itäniemi Sirpa
Hertteli Anni
Jaatinen Tanja
Kytölä Matti
Riihimäki Pekka
Anttiroiko-Rauma Kerttu
Peltokangas Tapio