ERITYISLIIKUNTAKORTTI
Erityisliikuntakortti voidaan myöntää sellaisen perholaisen pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön hyväksi, jota kortin käyttö voi tukea aktivoitumaan liikuntapalveluiden käytössä.
Hyvinvointilautakunta on päättänyt kortin käyttöönoton kokeilusta Perhon kunnassa 1.5.2024 – 31.12.2025 väliseksi ajaksi. Kortin myöntämiseen vaadittavat perusteet ovat mainittuna alla olevassa kohdassa.

 

MYÖNTÄMISEN PERUSTEET
Asiakkailla on mahdollisuus saada myös ilmaiseksi avustajakortti, jos avustajan läsnäolo nähdään tarpeelliseksi liikuntasali- tai kuntosaliolosuhteissa. Erityisliikuntakortin saaneet aikuiset voivat lunastaa itselleen kuntosalikortin alennettuun hintaan, joka on puolet (50 %:a) eläkeläis-/opiskelijakortin vuosikortin suuruinen eli 30 eur/12 kk.


KORTIN HAKEMINEN

Erityisliikuntakorttia haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake, joka löytyy kunnan nettisivuilta kohdasta kuntosali. Lisäksi  paperisena kirjastosta, kuntosalin ilmoitustaululta ja vapaa-aikatoimistosta. Lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää huolella ja siihen tulee merkitä Kelakortin takana oleva erityiskorvattavia lääkkeitä varten myönnetty tunnus tai laittaa mukaan liite lääkärintodistuksesta. Lääkärintodistuksen hakemista varten kannattaa ottaa mukaan näytettäväksi erityisliikuntakortin myöntämisen perusteet.

Liitä hakemukseen korttia varten kopio Kela-kortista tai terveydenhuollon edustajan (lääkäri, fysioterapeutti tai hoitaja) esitä se hakiessasi vapaa-aikatoimella.
Hakemus tulee jättää vapaa-aikatoimelle joko sähköisesti tai kirjeitse osoitteella Perhon kunta/Vapaa-aikatoimi, Keskustie 2, 69950 Perho tai s-postilla petri.harsunen@perho.com.

Hakemukset käsittelee kunnan nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri.
Päätös kortin myöntämisestä lähetetään postitse ja myönteisen päätöksen ohella tulee myös erityisliikuntakortti. Kaikki hakemuksessa olleet liitteet palautetaan postilähetyksen yhteydessä.

Voit tulostaa hakemuksen tästä.

 

MYÖNTÄMISEN PERUSTEET
Kelakortista löytyvät tunnisteet:

Astmaatikot kelakortin tunnus 203
Diabeetikot kelakortin tunnus 103
Lihastautia sairastavat kelakortin tunnus 108
Mielenterveyspotilaat kelakortin tunnus 112
ms – potilaat kelakortin tunnus 109 tai 303
Parkinsonin-tautia sairastavat kelakortin tunnus 110
Reumaa sairastavat kelakortin tunnus 202
Sepelvaltimotautia sairastavat kelakortin tunnus 206
Sydämen vajaatoimintaa sairastavat kelakortin tunnus 201
Epileptikot kelakortin tunnus 111

Seuraavat lääketieteelliset lausunnot:

CP-vammaiset diagnoosi G80, Kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys
Etenevät keskushermoston sairaudet diagnoosit G10-G13 , lääketieteellinen selvitys
Kehitysvammaiset Kehitysvammahuollon lausunto, kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys
Vaikea-asteinen nivelrikko polvi tai lonkka, lääketieteellinen selvitys
Spinaalistenoosi(selkäydinkanavan ahtauma lääketieteellinen selvitys
Lihastautia sairastavat diagnoosi G70-G73,  lääketieteellinen selvitys
Mielenterveyspotilaat diagnoosi F32.2, lääketieteellinen selvitys
MS-tauti diagnoosi G35, lääketieteellinen selvitys
Rintasyöpäpotilaat lääketieteellinen selvitys, enintään 3 v leikkauksesta
Aivohalvaus- / afasiapotilaat – pysyvä toimintakyvyn haitta lääketieteellinen selvitys
Sairaalloinen ylipaino BMI >40, lapset >35 terveydenhoitajan lausunto
Osteoporoosia sairastavat lääketieteellinen selvitys luuntiheysmittaus
Alle 16v. vammaiset lapset lääketieteellinen selvitys (esim. adhd, autismi, epilepsia, sydänlapset, syöpää sairastavat, astma, diabetes, reuma..
Invaliditeetin haittaluokka vähintään 11 tai haitta-aste 55 %, lääketieteellinen selvitys

Lisäksi myöntöperusteisiin käy terveydenhuollon edustajan (lääkäri, sairaan-/terveydenhoitaja tai fysioterapeutti) muu vapaamuotinen lausunto.


Vähimmäisvaatimuksen mukaiset haittaluokat:

Vähintään haittaluokitus 11 (vaikea toiminnan vajavuus tms.) alaraajoissa, selässä tai selkäytimessä, hengitys- tai verenkiertoelimissä, aivoissa, kehitysvammasta johtuen, tai muu liikuntaesteisyys, joka on vähintään haittaluokkaa 11 tai silmiin / näkökykyyn liittyvä haittaluokitus, joka on vähintään 15.

 

Hyvinvointilautakunta pitää oikeuden tarvittaessa päivittää kriteerejä erityisliikuntakortin myöntämiselle. Lisätietoja erityisliikuntakortista saa kunnan nuoriso- ja vapaa-ajansihteeriltä petri.harsunen@perho.com tai 040 -5289 971

ERITYISLIIKUNTAKORTTI                                                           HAKEMUS

 

Etu- ja sukunimi 

 

Kotiosoite 

 

Puhelinnumero 

 

Sähköposti 

 

Syntymäaika (henkilötunnus laskutusta vasten) 

 

Kuvaus vammasta tai sairaudesta 

 

Onko avustajan läsnäolo tarpeen (esim. näkö-, CP-, tai kehitysvamman takia)?
Kyllä                                   Ei
Kelakortin tunnus tai lääkärin/ terveydenhuollon hoitajan lausunto 

 

Hakemuksen jättämällä hakija suostuu hakemuksessa sekä liitteissä olevien tietojen tallentamiseen kortin myöntämiseen tarvittavassa käsittelyssä sekä anonyymiin tilastointiin.
Tietosuojaseloste on luettavissa kunnan internetsivuilla ja kunnantalolla ilmoitustaululla

Paikka ja aika 

 

Hakijan nimi ja allekirjoitus 

 

Huoltajan nimi ja allekirjoitus (alle 18-vuotiailta erityisliikuntakortin hakijoilta) 

 

Palauta hakemus osoitteeseen: Perhon kunta/Vapaa-aikatoimi, Keskustie 2,  69500 Perho tai sähköpostilla (huom! allekirjoitettuna): petri.harsunen@perho.com