Kunnanvirasto suljettu 1.-26.7.2024! Kirjaamon postia ei välitetä ko. aikana.

Perhon kunnan yhdyskuntatekniikka

JÄTEHUOLTO

Hyötyjäteasema

Koivukoskentie 4, 69950 Perho

040 557 5352

Aukioloajat
Ti 10.00-13.00
To 15.00-18.00

Tietoa Perhon kunnan jätehuollosta:

Perhon kunnan alueella sijaitsevien ekopisteiden sijainnit:

 • Seurojentalo, Vanhainkodintie 2 / PAPERI JA TEKSTIILIT
 • Jänkä, Hietaniementie 1120
 • Kellokoski, Kokkolantie 1146
 • K-Market Ikiliikku, Hietaniementie 1 (Rinki Oy:n ekopiste). / PAKKAUSMUOVI, LASI, METALLI, PAPERI JA KARTONKI
 • Möttösen koulu, Korkiakankaantie 126
 • Möttönen, Humalajoentie 14
 • Möttösen nuorisoseura, Jyväskyläntie 625
 • Möttönen, Myllykankaantie 30
 • Oksakosken koulu, Peltokankaantie 17
 • Peltokangas, Peltokankaantie
 • Poranen, Tenhusentie 30

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Perhon kunnan vesi- ja viemärilaitos toimittaa asukkaille hyvälaatuista talousvettä ja huolehtii jätevedenpuhdistamolle johdetun jäteveden puhdistamisesta ympäristöviranomaisten asettamien lupaehtojen mukaisesti sekä rakentaa ja ylläpitää kunnan vesi- ja viemäriverkostoa.
Liittymistä vesi- ja viemärilaitokseen haetaan kunnan teknisestä toimistosta. Lisätietoja voi tiedustella kunnan tekniseltä johtajalta.

 

Vesi- ja viemärilaitostaksat

 

Liittymismaksu

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Taksan perusteella määriteltyyn liittymismaksuun lisätään alv 24%.

Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella.

 

Pientalot ja vapaa-ajan rakennukset

Yhden asunnon pientalon ja vapaa-ajan rakennuksen liittymismaksu määräytyy seuraavasti:

L = p x liittymismaksuyksikkö

p on palvelukerroin

p = 0,35 vesi

p = 0,44 viemäri

p = 0,75 vesi + viemäri

Liittymismaksuyksikkö on 4900 euroa

 

Pari- ja rivitalot

Liittymismaksu määräytyy seuraavasti:

L = k x A x p x y
k on kiinteistötyypin mukainen kerroin
A on rakennusluvan mukainen kerrosala
p on palvelukerroin
y on yksikköhinta euroa/k – m2

p = 0,35 vesi
p = 0,69 viemäri
p = 1,00 vesi + viemäri
k = 5 alle 600 k – m2 osalta
k = 2 yli 600 k – m2 osalta

y = 4,88 euroa

pienin huomioitava kerrosala on 200 m2

 

Kerrostalot

Liittymismaksu määräytyy seuraavasti:

L = k x A x p x y

k on kiinteistötyypin mukainen kerroin
A on rakennusluvan mukainen kerrosala
on palvelukerroin
y on yksikköhinta euroa/k – m2

p = 0,35 vesi
p = 0,69 viemäri
p = 1,00 vesi + viemäri
k = 4 alle 600 k – m2 osalta
k = 2 yli 600 k – m2 osalta

y = 4,88 euroa

pienin huomioitava kerrosala on 400 m2

 

Maatalouden tuotantotilat

Liittymismaksu määräytyy seuraavasti: Ei eläintilat.

L = k x A x p x y
k on kiinteistötyypin mukainen kerroin
A on rakennusluvan mukainen kerrosala, lämpimät tilat k –m2
p on palvelukerroin
y on yksikköhinta euroa/k – m2

p = 0,35 vesi
p = 0,69 viemäri
p = 1,00 vesi + viemäri
k = 6 alle 200 k – m2 osalta
k = 2 yli 200 k – m2 osalta

y = 4,88 euroa / k – m2

pienin huomioitava kerrosala on 200 m2

eläintilojen osalta edellisestä poiketen:

pienin huomioitava kerrosala on 300 m2

ei liitetä viemäriin

lisäksi peritään tapauskohtaisen tarkastelun perusteella lisäkustannukset esim. lypsyrobotin vaatimuksista johtuen.

Liikerakennukset

Liikerakennuksien liittymismaksu määräytyy seuraavasti:

L = k x A x p x y

k on kiinteistötyypin mukainen kerroin
A on rakennusluvan mukainen kerrosala
p on palvelukerroin
y on yksikköhinta euroa/k – m2

p = 0,35 vesi
p = 0,69 viemäri
p = 1,00 vesi + viemäri
k = 4 alle 600 k – m2 osalta
k = 1 yli 600 k – m2 osalta

y = 4,88 euroa / k – m2

pienin huomioitava kerrosala on 300 m2

 

Asuinliikerakennukset

Liittymismaksu määräytyy samoin kuin pari-, rivi- ja kerrostalojen osalta

 

Palvelu- ja julkiset laitokset

Liittymismaksu määräytyy samoin kuin liikerakennuksien osalta, mutta kerroin k = 4,2

 

Teollisuusrakennukset

Liittymismaksu määräytyy seuraavasti
L = k x A x p x y
k on kiinteistötyypin mukainen kerroin
A on rakennusluvan mukainen kerrosala m2
p on palvelukerroin
y on yksikköhinta euroa/k – m2

p = 0,35 vesi
p = 0,69 viemäri
p = 1,00 vesi + viemäri
k = 3 alle 600 k – m2 osalta
k = 2 alle 2000 k – m2 osalta
k = 1 yli 2000 k – m2 osalta

y = 4,88 euroa / k – m2

pienin huomioitava kerrosala on 300 m2

 

Tarhat

Tarhojen liittymismaksu määräytyy seuraavasti:

L = p(k x A x y + varjotalojen yhteenlaskettu pituus x k x y)
k on kiinteistötyypin mukainen kerroin
A on rakennusluvan mukainen kerrosala m2
p on palvelukerroin
y on yksikköhinta euroa/k – m2

p = 0,35 vesi
p =         viemäri (ei sallita viemäriin liittymistä)
p =         vesi + viemäri
k = 3

y = 4,88 euroa / k – m2

 

Lisäliittymismaksu

Lisäliittymismaksua peritään, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistölle muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen.

Lisäliittymismaksu peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 %. Tämä ei koske pientaloja eikä vapaa-ajan rakennuksia.

 

Perusmaksu

Perusmaksu peritään vuosittain vakiomääräisenä kaikilta liittyjiltä:

Veden perusmaksu:

kaikki liittymätyypit: 45,00 €/liittymä/vuosi + alv 24%

Jäteveden perusmaksut: (1.1.2024 alkaen, kvalt 18.9.2023 § 61)

Omakotitalot: 106,00 €/liittymä/vuosi + alv 24%

Kahden tai useamamman asunnon kiinteistöt päämittarista 106,00 €/liittymä/vuosi + alv 24 % ja asuntojen lukumäärän perusteella korotettuna 20,00 €/liittymä/vuosi + alv 24 %

muut kiinteistöt: 106,00 €/liittymä/vuosi + alv 24%

Käyttömaksu

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat:

Vesi 0,90€/m3

Jätevesi 3,10€/m3

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

Erityisestä syystä, poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksua arvioidun määrän perusteella.

 

Poikkeukset

Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Sama koskee vesihuoltolaitoksen sopimusehtojen 2 kohdan erityisehdoin liitettävien maksuja.

 

Palvelumaksut

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi vesihuoltolaitos perii palvelumaksuja erikseen sovituista tehtävistä. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista.

 

Lisä- ja erillisvesimittarimaksu

Perusmaksuun sisältyvän vesimittarin lisäksi laitoksen omistaman erillisen vesimittarin ja siihen liittyvän laitoksen omistaman laitteiston käytöstä perittävän lisävesimittarimaksun määräämisen perusteena on lisä- ja erillisvesimittari aineiston tyyppi ja koko.

 

Vesimittarin tarkistusmaksu

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty. Tarkistusmaksu peritään lisä- ja erillisvesimittareiden tarkistamisesta.
Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti. Tarkistusmaksun suuruus määräytyy laitokselle aiheutuneiden kulujen mukaan.

 

Vesimittarin luentamaksu

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä. Vesimittarin luentamaksu on 20,00 € alv 24 %.

 

Tonttijohdon rakentamismaksut

Laitos perii suorittamastaan tonttijohtojen rakentamisesta, kunnossapidosta, uudelleen rakentamisesta ja edellä mainittuihin kuuluvista maanrakennustöistä tonttijohtojen rakentamismaksuja. Laitoksen ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa. Maksut määräytyvät laitokselle aiheutuneiden kustannusten mukaan. Työt tehdään joko laskutyönä tai sovittuina kiinteähintaisina töinä. Tarvikkeet laskutetaan sopimuksen mukaan.

 

Venttiilin sulkeminen ja avaaminen

Mikäli laitokselta tilataan venttiilin sulkeminen tai avaaminen, maksu määräytyy laitokselle aiheutuneiden kustannusten mukaan.

 

Asiakkaan tilaamat muut työt

Liittyjälle tai muille asiakkaille tehdyistä töistä, jotka tilataan laitokselta, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset. Työt tehdään joko laskutustyönä tai sovittuina kiinteähintaisina töinä. Tarvikkeet laskutetaan sopimuksen mukaan.

 

Viivästyskorko ja maksuehdot

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen enimmäiskorko. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimiskustannuksista aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Maksuehto on 14 pv netto laskutuksesta.

Liittymismaksut hyväksytty kunnanvaltuustoon kokouksessa 20.1.2020 pykälä 3.

Jäteveden perus- ja käyttömaksut hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 18.6.2018 pykälä 35.