Hyvinvointisuunnitelma on yksi kuntastrategiaa toteuttava ja tarkentava kehittämisohjelma. Valtuustokauden ajaksi laadittava hyvinvointisuunnitelma määrittelee tavoitteet hyvinvointityölle. Hyvinvointisuunnitelma on työväline hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman kytkemiseksi osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista sekä päätöksentekoa.

Tavoitteena on, että Perhon hyvinvointityö nivoutuu kiinteäksi osaksi kunnan strategista johtamista, joten asetetut tavoitteet valtuustokaudelle 2022–2025 linkittyvät tiiviisti Perhon kunnan kuntastrategiaan vuosille 2022-2030. Kunnan hyvinvoinnin edistämistehtävä on laaja ja se edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä eri toimialojen kesken. Hyvinvointityössä perinteisten hyvinvointityön sisältöjen lisäksi tulevaisuudessa korostuvat erityisesti myös työllisyys ja toimeentulo sekä elinoloihin liittyvä elinympäristönäkökulma.

Suunnitelman pääset lukemaan tästä.