Hallinto ja päätöksenteko

Perhon Kunta
PL 20, 69951 PERHO
Käyntiosoite: Keskustie 2

Asiakaspalveluaika ma-pe klo 9-14
Sähköpostiosoitteemme on: kirjaamo(at)perho.com, josta se ohjataan oikealle henkilölle.
Puhelinnumerot löytyvät Yhteystiedoista.

Yleishallinto

hoitaa kunnanvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät, tiedotustehtävät sekä ICT-palvelut. Yleishallinnolla on keskeinen rooli päätöksentekoon tulevien asioiden valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

  • Yleishallinto antaa muille hallintokunnille sisäisenä tukipalveluna taloushallinnon, kirjanpidon, maksuliikenteen ja ICT-palvelut.
  • Yleishallinto hoitaa myös vaalit.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnollisissa tehtävissä Perhon kunnassa toimii työsuojelupäällikkö ja hallintojohtaja henkilöstöpäällikkönä sekä palkka-asiamiehenä. Palkanlaskennan hoitaa Järvinet Oy.

Henkilöstön ja työnantajan yhteistoiminta- sekä työsuojeluasioita käsittelee vähintään kolme kertaa vuodessa kokoontuva yhteistyöryhmä.

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmään kuuluu kolme kunnanhallituksen edustajaa, jotka ovat:
Antti Hietaniemi, Anni Hertteli ja Sirpa Itäniemi

Henkilöstöjärjestöjen edustajina ovat:
Oili Hämäläinen (JHL), Sari Aho-Vasalampi, Marita Alanko (Super),
Terhi Möttönen (Juko), Helinä Jääskeläinen,
Terhi Honkonen, Kirsi Polvilampi (JYTY)

Yhteistyöryhmän kokouksissa on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanjohtajalla , työsuojelupäälliköllä, työterveyslääkärillä ja työterveyshoitajalla.

Sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Palkka-asiamies
Hallintojohtaja

Pääluottamusmiehet
Terhi Möttönen (Juko)
Oili Hämäläinen (JHL)

Työsuojelu
Työsuojelupäällikkö Jyri Harju

Työsuojeluvaltuutetut
Oili Hämäläinen (siivous, ruoka ja kiinteistö)
Helinä Jääskeläinen (päivähoito)
Terhi Honkonen (yläkoulu)
Sari Aho-Vasalampi (alakoulut)
Kirsi Polvilampi (kunnanvirasto)