YKSITYISTEIDEN TALVIAURAUS

Kunta järjestää yksityisteiden talviaurauspalvelua kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. Aurauksen piiriin otetaan yksityistiet, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

  • yksityistien varrella on vähintään yksi (1) vakituisesti asuttu kiinteistö
  • yksityistien pituus auratun tien laidasta pihapiirin rajaan mitattuna on vähintään 50 m (kunnanhallitus 5.10.2015 § 227). Tätä lyhyempien piha- ja yksityisteiden kohdalla voidaan tapauskohtaisesti tehdä poikkeus sosiaalisin perustein (tekninen lautakunta 15.1.2019 § 10). Poikkeusta voi hakea kirjallisesti teknisestä toimistosta. Päätöksen tapauskohtaisesti tekee kunnan tekninen johtaja.
  • yksityistien tiekunta on järjestäytynyt yksityistielain 560/2018 §84 mukaisesti
  • yksityistien tiekunta tai pihatien omistaja on hakenut kirjallisesti tie liittämistä kunnan aurausalueisiin. Hakemukset voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@perho.com tai postitse osoitteeseen Perhon kunta, kirjaamo, Keskustie 2, 69950 Perho.
  • yksityistien reunat on merkitty aurausviitoin
  • liukkaudentorjunta kuuluu tiekunnalle omistajalle. Tästä poikkeuksena on kohteet, joissa kulkee koulukuljetusreitti näissä kohteissa kunta järjestää liukkaudentorjunnan koulukuljetuksia varten.

Talvikunnossapidosta laskutetaan omavastuu (42% toteutuneista aurauskaudenkustannuksista), kuitenkin enintään 300,00 €/km/aurauskausi (alv 0 %). Omavastuuosuus laskutetaan aurauskauden päätyttyä tiekunnilta sekä sosiaalisin perustein tehtävä auraushakemuksen tehneiltä asiakkailta. (valtuusto 18.9.2023 § 62)

Mikäli yksityistie tai sosiaalisen perusteen kriteerien täyttymisen osalta tapahtuu muutoksia sopimuskauden aikana, on tästä ilmoitettava kirjallisesti kunnan tekniseen toimeen, jolloin kohde mahdollisesti poistetaan aurausalueesta. Ilmoituksen laiminlyönnin esille tullessa laskutetaan aurauskustannukset täysimääräisesti tiekunnalta tai pihatien omistajalta.

 

Talvikunnossapitourakoitsijat on loppuvuodesta kilpailutettu seuraavan 3–4 vuoden ajalle ja alueiden urakoitsijoissa on tapahtunut jotain muutoksia.

Alueita hoitavat:

  • Mty Koivukoski-Ukskoski suorittaa liukkaudentorjuntaa ja auraa alueet 1 ja 2 (keskusta ja Vanhainkoti–Teollisuusalue–Kampus)
  • Konepalvelu K. Kytölä Ky auraa alueet 3 ja 7 ((Hiekanmäki–Sahinkoski ja Taipale–Möttönen)
  • Pohjanmaan Ekoteko Oy auraa alueet 4, 5 ja 6 (Alajoki–Poranen, Jänkä–Salamajärvi–Mökälä ja Oksakoski–Peltokangas–Haukka)
  • Navettaniemi Mty auraa alueen 8 (Kettukangas–Humalajoki–Korkiakangas)

Lisätietoja teknisestä toimistosta tai sähköpostilla alpo.anisimaa@perho.com

Food Site is a website that provides information about food and nutrition. The website – https://edaslav.com/ includes articles about healthy eating, recipes, and food news.