Perhon kunnan strategian ”Puheista tekoihin 2022 – 2030” keskeinen tavoite on kehittää kunnan palveluja ja toimintakulttuuria. Tätä kehittämistä halutaan tehdä kuntalaisten kanssa yhteistyössä.  Kuntastrategian toimeenpanopolun yksi askel on, että kehittämisen vastuu ja vapaus on kaikilla kuntalaisilla. Haluamme kuulla kuntalaisten ajatuksia ja ideoita siitä, mitä ja miten kunnan palveluja ja toimintaa tulisi uudistaa tai kehittää.

Tarkemmin pääset tutustumaan Perhon kunnan strategiaan tästä

Kirjoita lomakkeeseen kehitysideasi ja jaa se kunnalle, käymme vastaukset läpi ja toteutamme parhaat ideat! Pääset seuraamaan oman ideasi kehitysvaihetta tällä sivulla, julkaisujen otsikot tulevat näkyviin ja niiden edistystä päivitetään kehityksen mukaan.

Lomakkeeseen vastanneiden henkilöllisyys ei tule julkisuuteen. Nimeä ja yhteystietoja pyydetään, jotta idean esittäneisiin voidaan tarvittaessa olla yhteydessä.

 

Ehdotus Otettu valmisteluun Toteutettu
TESTI; Kunnallisen Yrittäjyysfoorumin toiminnan
käynnistäminen ja vakiinnuttaminen
Valmis.
Yrittäjyyskasvatusta peruskouluun
Valmis.
Avanto kuntalaisille Otetty käsittelyyn.
Lisää roskakoreja kylälle Otetty käsittelyyn.
Leikkipuistot Kirkonkylälle ja Möttöseen Otetty käsittelyyn.

Lähetä oma kehitysideasi!

Kirjoita ideasi alla olevalle lomakkeelle ja seuraa ehdotuksesi/ideasi etenemistä yllä olevasta taulukosta.