Tekniset palvelut

Perhon kunnan teknisen lautakunnan ja teknisen toimen tehtävä on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää nykyaikaista ja monipuolisesti asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita palvelevaa kuntaympäristöä. Tekninen toimi palvelee maankäytön suunnittelua, kaavoitusta, rakennusvalvontaa, yhdyskuntatekniikkaa ja ympäristön suojelua koskevissa asioissa. Tavoitteena on rakentaa toimiva, elinvoimainen ja viihtyisä ympäristö meille kaikille.

Teknisessä toimistossa sinua palvelevat

Tekninen johtaja
Alpo Anisimaa

Rakennustarkastaja
Jyri Harju

Toimistotyöntekijä/Asuntoasiat/Vesilaskutus
Kirsi Anttila

Kanslisti/Rakennuslupa-asiat/Kaukolämpölaskutus
Tanja Kivijärvi

Yhteystiedot