PERHON KUNNANVALTUUSTO

VALTUUSTON TEHTÄVÄT:

 • vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.
 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista, sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitoksille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää taloussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuu vapaudesta, sekä
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

VALTUUSTON JÄSENET 1.8.2021 – 31.5.2025

Jäsenet:

Pj. Pekka Riihimäki

I Vpj. Mika Kellokoski

II Vpj. Rami Erkkilä

Matti Louhula

Joanna Vikman

Asko Humalajoki

Matti Kytölä

Ahti Taivassalo

Toni Syrjälä

Mirja Siironen

Sirpa Itäniemi

Tapio Peltokangas

Mikko Tamminen

Antti Isomöttönen

Ilona Alatalo

Tanja Jaatinen

Anni Hertteli

Mika Kytölä

Matti Kellokoski

Kesk

Kesk

Kesk

Kesk

Kesk

Kesk

Kesk

PS

SDP

Kesk

Kesk

Kesk

Kok

Kesk

PS

SDP

Kesk

Kesk

Kesk

 

Varajäsenet kutsumajärjestyksessä:

Jouko Riihimäki

Markus Kivelä

Pauli Jylhä

Matias Linna

Sami Kortelainen

Jussi Jänkä

Mari Rannila

Piia-Maria Kivelä

Jukka Kalliokoski

Ville Kinnunen

Harri Leväniemi

Henry Lassila

Kesk

PS

SDP

Kesk

Kok

Kesk

Kesk

Kesk

Kesk

PS

SDP

Kesk