Kunnanvirasto suljettu 1.-26.7.2024! Kirjaamon postia ei välitetä ko. aikana.

PERHON KUNNANVALTUUSTO

VALTUUSTON TEHTÄVÄT:

 • vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.
 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista, sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitoksille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää taloussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuu vapaudesta, sekä
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

VALTUUSTON JÄSENET 1.8.2021 – 31.5.2025

Jäsenet:

Pj. Pekka Riihimäki

I Vpj. Rami Erkkilä

II Vpj. Asko Humalajoki

Matti Louhula

Joanna Vikman

Mika Kellokoski

Matti Kytölä

Markus Kivelä

Toni Syrjälä

Mirja Siironen

Sirpa Itäniemi

Tapio Peltokangas

Mikko Tamminen

Antti Isomöttönen

Ilona Alatalo

Tanja Jaatinen

Anni Hertteli

Mika Kytölä

Matti Kellokoski

Kesk

Kesk

Kesk

Kesk

Kesk

Kesk

Kesk

PS

SDP

Kesk

Kesk

Kesk

Kok

Kesk

PS

SDP

Kesk

Kesk

Kesk

 

Varajäsenet kutsumajärjestyksessä:

Jouko Riihimäki 

Matias Linna

Jussi Jänkä

Mari Rannila

Piia-Maria Kivelä

Jukka Kalliokoski

Henry Lassila

Sami Kortelainen

Pauli Jylhä

Harri Leväniemi

Ville Kinnunen

Antti Saralampi

Kesk 

Kesk

Kesk

Kesk

Kesk

Kesk

Kesk

Kok

SDP

SDP

PS

PS