PERHON KUNNANVALTUUSTO

VALTUUSTON TEHTÄVÄT:

 • vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.
 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista, sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitoksille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää taloussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuu vapaudesta, sekä
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

VALTUUSTON JÄSENET 2017 – 31.5.2021

Jäsenet:

pj. Kirvesmäki Sarita (Kesk.)
1. vpj. Louhula Matti (Kesk.)
2. vpj. Jylhä Pauli (SDP)
Anttiroiko-Rauma Kerttu (Vas.)
Hertteli Anni (Kesk.)
Hietaniemi Antti (Kesk.)
Isomöttönen Antti (Kesk.)
Itäniemi Sirpa (Kesk.)
Jaatinen Tanja (SDP)
Jänkä Jussi (Kesk.)
Kalliokoski Esa (Kesk.)
Kellokoski Matti (Kesk.)
Kytölä Matti (Kesk.)
Peltokangas Tapio (Kesk.)
Linna Matias (Kesk.)
Riihimäki Pekka (Kesk.)
Salmela Sanna (Kesk.)
Sivula Jarkko (Kesk.)
Tyynelä Sampo (PS)

 

Varajäsenet kutsumajärjestyksessä:

Humalajoki Tapani (Kesk.)
Pannula Teija (Kesk.)
Alatalo Ilona (Kesk.)
Kytölä Mika (Kesk.)
Lassila Henry (Kesk.)
Hietaniemi Antti-Jussi (Kesk.)
Kotilainen Heikki (Kesk.)
Tamminen-Haapala Liisa (Kesk.)
Linna Kalervo (PS)
Saralampi Antti (PS)
Leväniemi Harri (SDP)
Syrjälä Niko (SDP)