Varhaiskasvatus Perhossa

Perhon kunnassa varhaiskasvatuspalvelua tarjotaan päiväkodeissa (Satulinna,Molli,Kokkoneva) sekä ryhmäperhepäivähoidossa (Kokkonevalla ja Mollilla) sekä perhepäivähoidossa. Perhoon valmistuu uusi päiväkoti syksyllä 2021 jossa on tilat koko varhaiskasvatuksen väellä.

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään lapsen kasvua, kehittymistä ja oppimista. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lapsen kasvatusta, mahdollistaa heidän osallistuminen työelämään ja opiskeluun sekä edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.  Varhaiskasvatuksessa on tärkeää lapsen omaehtoinen leikki sekä lapsen osallisuus.

Varhaiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma sekä Perhon kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma jossa tuodaan esille varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, arvot ja muut varhaiskasvatukseen liittyvät tärkeät asiat.

Esite (pdf) varhaiskasvatuksen uusille asiakkaille.

VaSu (pdf) Varhaiskasvatussuunnitelma 2020

 

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen voi hakea myös ympärivuotisesti. Sähköinen hakemus tehdään Daisy-järjestelmään (linkki alla) jonne toimitetaan myös sijoitus- ja maksupäätökset. Kunnallisen varhaiskasvatuksen saamisen edellytyksenä on, että sitä on haettu neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Poikkeuksena on vanhempien äkillinen työllistyminen tai opiskelupaikan saaminen, jolloin varhaiskasvatuspaikkaa haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista.

eDaisyssa tehdään päivähoitohakemukset, esiopetusilmoitukset, muutosilmoitukset, irtisanomisilmoitukset, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintahakemukset sekä tuloselvitykset.

DaisyFamily-palvelu on käytössä sen jälkeen, kun varhaiskasvatuspaikka on saatu. Daisynetissä tehdään hoitoaikavaraukset. Viestit ja luvat- kohdan alta löydät teille tulleet viestit hoitopaikasta tai päivähoitotoimistosta.

Daisy-ohje-Perho (pdf).

DaisyFamily-esittely (pdf)

 

Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa Perhon kunta noudattaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia. Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen bruttotulojen, perhekoon sekä lapsen hoitoaikaperusteisen maksuluokan perusteella.

1.8.2020 alkaen varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 288 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 144 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.