Kunnanvirasto suljettu 1.-26.7.2024! Kirjaamon postia ei välitetä ko. aikana.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022-2023
tulee tehdä sähköisesti eDaisyssa 7.3.2022 mennessä.

Ilmoittautumislinkki eDaisyyn löytyy Perhon kunnan kotisivuilta, varhaiskasvatuksen alta.

https://perho.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin

Esiopetusikäisellä lapsella on mahdollisuus täydentävään varhaiskasvatukseen esiopetuspäivän
lisäksi (aiemmin ollut apip-kerho koululla). Täydentävä varhaiskasvatus on maksullista. Maksu
määräytyy perheen tulojen mukaan. Täydentävään varhaiskasvatukseen ilmoittautuminen tapahtuu
samalla lomakkeella eDaisyssä esiopetusilmoituksen kanssa.

Syksystä 2022 alkaen esiopetusikäisten täydentävä varhaiskasvatus järjestetään Mäntymetsän
päiväkodilla. Mikäli lapsi tarvitsee aamuhoitoa, vanhempi tuo lapsen päiväkotiin. Päiväkodilta lapsi
kuljetetaan koululle esiopetuksen alkaessa. Mikäli lapsi tarvitsee hoitoa esiopetuspäivän jälkeen,
hoito järjestetään päiväkodilla, vanhempi hakee lapsen päiväkodilta. Esiopetus päivän jälkeen lapsi
kuljetetaan päiväkodille.

”Varhaiskasvatuslain mukaan esiopetusikäisellä lapsella on oikeus saada osa-aikaista varhaiskasvatusta,
jos siihen on tarvetta huoltajien työssä käynnin, opiskelun tai lapsen tarvitseman tuen takia.
Päiväkotien varhaiskasvatuksessa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista tavoitteellista
toimintaa, jota toteutetaan myös täydentävässä varhaiskasvatuksessa. Päiväkodilla lapsiryhmäkoot
on säädetty lailla.”

Esiopetus järjestetään Kirkonkylän ja Möttösen kouluilla. Kuljetusetu koskee myös esiopetuksessa
olevia oppilaita kotoa tai hoitopaikasta suoraan esiopetuspaikkaan, ja esiopetuksesta suoraan kotiin
tai hoitopaikkaan. Etuus ei koske kodin ja hoitopaikan välistä matkaa.

Saara-Maija Kalliokoski
Varhaiskasvatusjohtaja
040 076 0472, saara-maija.kalliokoski@perho.com