Kotikuntana Perho -bonuskampanja

Perhon valtuusto päätti 22.4.2024 Kotikuntana Perho -bonuspalkkiokampanjan periaatteista.

Kotikuntana Perho -bonuspalkkioiden periaatteet:

Kuntaan muuttaneiden bonuspalkkion periaatteet

 • Bonukseen ovat oikeutettuja 1.6.2024 jälkeen Perhon kuntaan kirjansa siirtäneet (kuntaan
  muuttaneet), joilla on työpaikka, opiskelupaikka tai eläkepäätös.
 • Saajan on oltava bonusta haettaessa kirjoilla Perhon kunnassa
 • Saajan on oltava bonusta haettaessa täysi-ikäinen
 • Käytännössä:
  • yksinasuva täysi-ikäinen (18 v) henkilö → oikeutettu bonusohjelmaan
  • pariskunta, täysi-ikäisiä ja molemmilla työpaikka tai eläkepäätös → molemmat oikeutettuja
   bonusohjelmaan
  • pariskunta, täysi-ikäisiä, toisella työpaikka tai eläkepäätös → hän on oikeutettu
   bonusohjelmaan
  • alaikäinen (alle 18 v) opiskelemaan tuleva → ei oikeutettu bonuspalkkioon
 • Bonusohjelma on kestoltaan viisi (5) vuotta:
 • Kuntaan muuttaneelle, ehdot täyttävälle henkilölle kohdennetaan bonusta seuraavasti:
  • 3000 € ensimmäisen täyden kalenterivuoden täyttyessä
  • 2000 € kolmen täyden kalenterivuoden täyttyessä
  • 2000 € viiden täyden kalenterivuoden täyttyessä

 

Lapsibonus periaatteet: (lapsikohtainen)

 • 1.1.2025 jälkeen Perhoon syntyneestä lapsesta kohdennetaan lapsibonusta seuraavasti:
  • 1500 € lapsen täyttäessä vuoden

 

Opiskelijabonus periaatteet:

 • Opiskelijabonukseen ovat oikeutettuja;
  • 1.8.2024 Perhon kunnassa kirjoilla oleva alle 21-vuotias
  • peruskoulu suoritettu
  • opiskelija on 2.asteen koulussa tai korkea-asteen oppilaitoksessa kirjoilla, läsnäolevana
   opiskelijana
 • Ehdot täyttävälle opiskelijalle kohdennetaan bonusta seuraavasti:
  • Perhon lukiossa opiskelevalle tai työelämälähtöistä ammatillista tutkintoa perholaisessa
   yrityksessä suorittavalle kolmena opiskeluvuotena 400 €/vuosi
  • Perhon ulkopuolella 2. asteen tai korkeakouluasteen oppilaitoksessa opiskelevalle kolmena
   opiskeluvuotena 300 €/vuosi.

Kuntaan muuttaneiden ja lapsibonusohjelmien osalta bonus muodostuu seuraavasti:

 • 50 % ostokorttina perholaiseen yritykseen (voidaan jakaa eri yrityksiin ja käyttötarkoituksiin,
  ei alkoholiin, eikä tupakkatuotteisiin)
 • 50 % rahana

Opiskelijabonus kokonaan rahana.

Mikäli bonusohjelmassa oleva henkilö siirtää kirjansa (muuttaa) pois kunnasta ohjelman aikana → ohjelma raukeaa toteutumatta olevien bonusten osalta.

Kuntaan muuttaneen bonusohjelmaan ja Lapsibonuksen voi hakea vuoden 2028 loppuun saakka.

Bonuspalkkio on saajalleen verotettavaa tuloa.

Mikäli ilmenee perusteltu epäilys, että muuttajabonusta käytetään vastoin tarkoitusta, esimerkiksi muuttoshoppailuna, valtuutetaan kunnanhallitus eväämään bonus. Esimerkkinä muuttaminen lyhyeksi ajaksi naapurikuntaan.

 

Kysy lisää:

Lauri Laajala
0400 517 380
lauri.laajala@perho.com