Nuorten kesätyöllistämistuki 2023

Perhon kunnan tunnus keltainen perhonen.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 13.3.2023 § 69 nuorten, alle 25 v. (1998-2007 syntyneet tukikelpoisia) kesätyöllistämistukiehdoista vuodelle 2023 seuraavaa;

 • Tukea voi saada vuosina 1998 – 2007 syntyneistä nuorista
 • Nuoren kotikuntana tulee olla Perho ajanjaksona, jolle tuki kohdistuu
 • Työnantaja voi olla perholainen tai Perhossa toimiva yritys, yhteisö tai maatila
 • Kotitaloudelle tuki voidaan maksaa, mikäli työllistää perheen ulkopuolisen nuoren
 • Tukea voidaan myöntää yhden oman perheenjäsenen (ei kotitaloudet) työllistämiseen
 • Tukea ei myönnetä nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen
 • Tuki maksetaan vain yhdelle työnantajalle nuorta kohti, sitä ensimmäiseksi hakeneelle
 • Työaika on oltava vähintään 6 tuntia päivässä ja työllistämisjakson pituus vähintään yksi kuukausi ajalla 1.5. – 30.9.2023 (n. 21 työpäivää)
 • Tuki on palkasta ja palkan sivukuluista: perheenjäsenen työllistämiseen 40 %, enintään 200 € ulkopuolisen työllistämiseen 50 %, enintään 400 €
 • Tuki haetaan kunnalta jälkikäteen sähköisellä tai paperisella lomakkeella, kuitenkin viimeistään 7.10.2023. Sähköinen lomake hakuohjeineen on näkyvissä kunnan www-sivuilla 2.5. – 7.10.2023 välisenä aikana. Paperisia hakulomakkeita hakuohjeineen on noudettavissa kunnantoimistolta ja kirjastolta
 • Tuen maksamisen edellytyksenä on kuntaan toimitettu hakemus, kopio molempien osapuolten allekirjoittamasta työsopimuksesta ja tosite tai muu todistus maksetusta palkasta ja sivukuluista
 • Työllistämistuet maksetaan lokakuun loppuun 2023
 • Tuen maksatuksessa otetaan huomioon tarkoitukseen varattu määräraha ja tarvittaessa tuen määrää pienennetään, mikäli hakemusten perusteella katsotaan, ettei varattu määräraha riitä.

Lisätiedot:

Kunnanjohtaja Lauri Laajala, p. 040 051 7380 / lauri.laajala@perho.com
Taloussihteeri Teija Jylhä, p. 040 684 2851 / teija.jylha@perho.com

Työllistämistukihakemuslomake 2023