Perhossa kokeillaan kotihoidontuen kuntalisää

Perhon kunnan tunnus keltainen perhonen.

Perhossa päätettiin kokeilla kotihoidontuen kuntalisää 1.5.2023 alkaen määräaikaisena pilottina. Valtuuston päätös on voimassa vuoden 2023 loppuun ja määräaikainen kokeilu on voimassa 1.5.2023 – 31.12.2023. Tavoitteena on, että kokeilu jatkuisi vuoden 2024. Perhon kunnassa asuville perheille tarjottavan kotihoidontuen kuntalisän suuruus on alle kolmivuotiaasta 100 euroa/kk.

Pilotin tarkoituksena on saada tietoa, miten kotihoidontuen kuntalisä vaikuttaa perheiden halukkuuteen hoitaa alle 3-vuotiaita lapsia kotona varhaiskasvatuksen sijasta. Kokeiluvaiheessa kotihoidontuen kuntalisää tarjotaan kaikille perheille vaihtoehtona varhaiskasvatukselle. Tarkoituksena on myös testata varhaiskasvatuspalveluiden kykyä reagoida aiempaa herkemmin varhaiskasvatustarpeen lisääntyessä.

Kokeiluun ilmoittautumalla sitoutuu vastaamaan kunnan kyselyihin osana kokeilun seurantaa ja arviointia. Kokeilun tuottaman tiedon perusteella arvioimme lapsiperheiden halukkuutta kodinhoidontuen kuntalisän pysyvämmälle käytölle tulevaisuudessa. Pilottiin ilmoittautumisesta kerrotaan lisää infotilaisuudessa.

Sivistysjohtaja järjestää kodinhoidon tuen kuntalisän kokeilusta infotilaisuuden.

  • Ajankohta: tiistaina 18.4.2023 klo 16:00 – 17:00.
  • Paikka: Perhon kunnantalolla, Haanensalissa.

Tilaisuuteen voi osallistua myös alla olevan Teams – linkin kautta. Tervetuloa mukaan!

 

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä