Puheista tekoihin 2022 – 2030

Perhon kunnan strategian ”Puheista tekoihin 2022 – 2030” keskeinen tavoite on kehittää kunnan palveluja ja toimintakulttuuria. Tätä kehittämistä halutaan tehdä kuntalaisten kanssa yhteistyössä. Kuntastrategian toimeenpanopolun yksi askel on, että kehittämisen vastuu ja vapaus on kaikilla kuntalaisilla.

Haluamme kuulla kuntalaisten ajatuksia ja ideoita siitä, mitä ja miten kunnan palveluja ja toimintaa tulisi uudistaa tai kehittää.

Lue lisää…