Kunnanvirasto suljettu 1.-26.7.2024! Kirjaamon postia ei välitetä ko. aikana.

Tarinoita Perhosta – TUKEVAT ry

Mauri ja Outi järjestämässä kahvitusta.

Tarinoita Perhossa -sarjassa esittelemme perholaisia yrityksiä, yhdistyksiä sekä yksittäisiä henkilöitä. Sarjan toisessa osassa vuorossa on Perhon Keskuskoulun Vanhempainyhdistys Tukevat ry!

Perhon keskuskoulun vanhempainyhdistys, tuttavallisemmin Tukevat ry, on ollut aktiivinen voima Perhon kouluyhteisössä jo vuodesta 1997 lähtien. Tukevat ry on koonnut yhteen vanhempia ja huoltajia sekä toiminut linkkinä kodin ja koulun välillä. Yhdistyksen tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia ja kouluyhteisön toimivuutta monipuolisella ja osallistavalla toiminnallaan. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Mauri Uusitalo, joka on ollut mukana Tukevat ry:n toiminnassa jo viiden vuoden ajan. Maurin lisäksi yhdistyksen tärkeänä linkkinä koulun ja kodin välillä toimii opettaja yhdyshenkilö Outi Leväniemi.

Maurin oma motivaatio lähteä mukaan Tukevat ry:n toimintaan syntyi, kun hänen omat lapsensa olivat yläkouluikäisiä. Yhdistys on keskittynyt tukemaan oppilaiden ja koulun välistä yhteistyötä erilaisin keinoin, kuten stipendein ja välinehankinnoin. Varainhankintaa on toteutettu muun muassa kahvitusten ja kalenterien avulla. Kalentereita on tehty valokuvauskilpailujen kuvista, jotka ovat olleet suosittuja sekä oppilaiden että vanhempien keskuudessa.

KUVA: Tukevat ry:n kalenterit on kasattu valokuvauskilpailun pohjalta

Viime aikoina Tukevat ry on hankkinut muun muassa puhelinhotellit koululle, joihin oppilaiden tulisi jättää puhelimet oppituntien ajaksi. Lisäksi he ovat tukeneet oppilaiden osallistumista hygieniapassikoulutuksiin sekä luokkaretkille lähteviä oppilaita.

KUVA: Puhelinhotellit ja hygieniapassi

Tukevat ry on aktiivisesti järjestänyt erilaisia kerhoja ja tapahtumia, kuten Nuopparin toimintaa ja kokkikerhoja. He myös jakavat stipendejä ansioituneille oppilaille, ja tänä vuonna tuki kohdistui 9. luokan saksan ryhmälle, joka lähti viideksi päiväksi Saksaan.

Tukevat ry on ollut myös mukana erilaisissa tapahtumissa ja vierailuissa, kuten Jari Sinkkosen vierailun järjestämisessä ja perinteisissä joulunavauksissa myyntipöydän muodossa. He ovat olleet aktiivisesti mukana myös Koulun ja kodin -päivässä.

KUVA: Joulunavaus ja Kodin ja koulun päivä

Tukevat ry:n toiminta ulottuu myös koulun ulkopuolelle, sillä he haluavat edistää paitsi oppilaiden hyvinvointia myös koko Perhon yhteisön elinvoimaa. Yhdistys onkin osallistunut aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin, joiden tarkoituksena on tuoda iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta paikallisille asukkaille.

Tulevaisuudessa Tukevat ry suunnittelee monitoimikentän rakentamista koulun läheisyyteen, mikä tarjoaisi oppilaille ja koko kyläyhteisölle uusia mahdollisuuksia liikuntaan ja vapaa-ajan viettoon. Tällainen hankkeen toteutuminen olisi merkittävä askel kohti entistä aktiivisempaa ja terveellisempää elämäntapaa Perhossa.

KUVA: Pelejä oppilaille sekä vappuyllätys 2021

Tukevat ry:n toiminta perustuu vahvasti yhteisöllisyyteen ja vanhempien aktiiviseen osallistumiseen koulun arkeen. Mauri Uusitalo ja Outi Leväniemi korostavat, että yhdistys toimii sillanrakentajana oppilaiden, opettajien ja vanhempien välillä, edistäen avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä kouluyhteisössä.

Kahvituksien ja muiden tapahtumien järjestäminen ei ole pelkästään varainhankintaa, vaan se on myös tärkeä osa koulun yhteisöllisyyttä. Kahvituksilla luodaan tilaisuuksia vanhempien ja opettajien väliseen vuorovaikutukseen sekä tarjotaan mahdollisuus tutustua toisiinsa rennossa ilmapiirissä.

Tukevat ry:n aktiiviset tekijät toivovat, että yhä useampi vanhempi osallistuisi toimintaan ja toisi mukanaan uusia näkökulmia ja ideoita. He haluavat myös kehittää yhteistyötä yhdessä koulun kanssa entistäkin tiiviimmäksi ja monipuolisemmaksi, jotta jokainen oppilas saisi parhaan mahdollisen tuen ja tukiverkoston koulutielleen.

Yhdistyksen jäsenet ovat innokkaita ja motivoituneita kehittämään toimintaansa entistä paremmaksi ja vaikuttavammaksi. He ovat avoimia uusille ideoille ja yhteistyölle eri toimijoiden kanssa, ja heidän päämääränään on olla merkittävä tuki ja voimavara niin koulun oppilaille kuin koko Perhon yhteisölle.  Yhdistys on avoin kaikille vanhemmille ja toivottaa lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaan. He uskovat vahvasti siihen, että yhdessä voimme tehdä koulusta entistä paremman ja tukea oppilaiden kasvua ja kehitystä monipuolisesti.