Kunnanvirasto suljettu 1.-26.7.2024! Kirjaamon postia ei välitetä ko. aikana.

Myytävänä olevat rantatontit

Komanteen rantatontit

1. Keloranta 3154 m² 12.000 €
2. Mäntyranta 3471 m² 15.500 €
7. Kuusiranta 3294 m² 12.500 €

 

Rantakaava määräykset:

Tontille saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä saunan ja talousrakennuksia. Loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 120km² ja rakennusten yhteen laskettu kerrosala tontilla enintään 160km². Loma-asunto on sijoitettava vähintään 20 metrin päähän rannasta ja sauna vähintään 10 metrin päähän rannasta.

  • tonteilla ei ole kunnallistekniikkaa eikä sähköjä
  • matalarantaisia

Vasalammen rantatontit

1. Tontti 2993 m² varattu
2. Tontti 3093 m² varattu
3. Tontti 2748 m² 20.610 €
4. Tontti 2784 m² 20.880 €
5. Tontti 3022 m² 22.665 €

 

Rantakaava määräykset:

Tontille saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä saunan ja talousrakennuksia. Loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 120km² ja rakennusten yhteen laskettu kerrosala tontilla enintään 160km². Loma-asunto on sijoitettava vähintään 20 metrin päähän rannasta ja sauna vähintään 10 metrin päähän rannasta.

  • tonttien hintaan sisältyy tien rakennuskustannukset Korkiakankaantieltä. Tie rakennetaan, kun tontteja on myyty
  • tontille 2 johtaa polku Korkiakankaantieltä
  • rakennuspaikat ovat kuivalla paikalla
  • sijainti on korkea vedenrajaan nähden
  • ranta suhteellisen jyrkkä
  • tonteilla ei ole kunnallistekniikkaa eikä sähköjä