Maatalous

KUNNAN KEHITTÄMISTUKI

Perhon kunnan talousarviossa on varattuna  määräraha perholaisten maatilojen kehittämiseen. Määräraha käytetään seuraaviin kohteisiin:

Kohde

Tuki

Enint. €/suunnitelma/hanke

Omistajanvaihdosneuvonta

60 %

400 €

Tulosanalyysi

60 %

300 €

Budjetointi

60 %

300 €

Kustannusanalyysi

60 %

100 €

Kehittämisneuvonta

60 %

300 €

Maatilojen sopimukset työkyvyttömyyden, avioeron ja kuoleman varalle

60 %

300 €

Lisäksi tuetaan maatalousyrittäjien työssäjaksamista ja ammatillista osaamista koulutuksilla, yhteisillä tilaisuuksilla ja yhteisöllisyyden vahvistamisella.