Elinvoimalupaus allekirjoitettu

Perhon kunnanhallitus ja Perhon Yrittäjien hallitus hyväksyivät maanantaisissa kokouksissaan kunnan ja yrittäjäyhdistyksen välisen elinvoimalupauksen. Lupauksessa kunta ja yrittäjäyhdistys sitoutuvat edistämään kunnassa vallitsevaa yrittäjäystävällistä ilmapiiriä. Yhteisellä lupauksella vahvistetaan myös yritystoiminnan elinvoimaisuutta. Yrittäjäyhdistys on sitoutunut hyväksymään Perhon kunta 2022–2030 – Puheista tekoihin -kuntastrategian toimeenpanoa ja kokonaistavoitteiden saavuttamista. Tähtäimessä on myös esimerkiksi parantaa yrittäjämyönteisyyttä ja yrittäjille kohdentuvia palveluita.

Elinvoimalupauksella kunta ja yrittäjäyhdistys sitoutuvat toimimaan kunnan veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi. Elinvoimalupaus allekirjoitettiin Yrittäjän päivän kahveilla maanantai-iltana. Kahveilla kävi reilut parikymmentä henkilöä, joista valtaosa yrittäjiä tai yritysten edustajia. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Nina Niemi kertoi osallistujille elinvoimasta ja keinoista sen lisäämiseksi.

Yrittäjäyhdistys ja kunta sitoutuvat yhteisellä elinvoimalupauksellaan panostamaan toimivaan vuoropuheluun, sujuviin kaavoitus- ja lupaprosesseihin, yrittäjämyönteisiin hankintoihin ja yritysvaikutusten arviointiin. Yrittäjyyteen kannustetaan ja samalla hyödynnetään Kuntabarometria ja muiden vastaavien kartoitusten tuloksia. Elinvoimalupauksessa sitoudutaan yhdessä sovittujen toimien toteuttamiseen. Toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittaisten, Yrittäjän päivänä järjestettävien tapaamisten yhteydessä.

Perhossa toimii tällä hetkellä noin 200 yritystä. Perhon Yrittäjien puheenjohtajana toimiva Terhi Möttönen sanoo, että Perhossa on hyvä yrittää ja yhteistyö kunnan kanssa on sujuvaa.

– Täällä kuunnellaan ajatuksia ja ideoita. Kokkolanseudun Kehitys Oy:n kautta yrittäjät saavat asiantuntijoita yritystoiminnan, rekrytoinnin ja viennin tueksi.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Louhula on kiitollinen siitä, että Perhon Yrittäjät on lähtenyt mukaan elinvoimalupaukseen. Tavoitteena on, että kunta ja yrityselämä toimivat avoimesti ja ollaan reiluja ja rehtejä molemmin puolin. Yrittäjien luotsaamien yritysten kautta kunta saa verotuloja.

– Elinvoimalupauksella mahdollistetaan se, että te yrityksissä saatte työvoimaa ja me kuntaan asukkaita, että kunta toimii. Otamme vastaan kuntastrategiaan liittyviä ehdotuksia.

Terhi Möttönen kertoo, että Perhon Yrittäjät ottaa avosylin vastaan kuntaan muuttavat yritykset ja yrittäjät ja toivottaa heidät tervetulleiksi.