Etsimme vaalitoimitsijoita presidentinvaalien 2024 ennakkoäänestykseen

Aluevaalit 2022 logo

Perhon kunta hakee kahta vaalitoimitsijaa talvella 2024 järjestettäviin presidentinvaalien ennakkoäänestykseen. Ennakkoäänestys järjestetään 17.-23.1.2024 ja varsinainen vaalipäivä su 28.1.2024. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen kierros, jonka ennakkoäänestys on 31.1.-6.2.2024 ja toinen varsinainen vaalipäivä su 11.2.2024.

Vaalitoimitsijat työskentelevät ennakkoäänestyspaikoilla vaalitietojärjestelmän käyttäjänä ja ennakkoäänestyksen vastaanottajina. Lisäksi vaalitoimitsijan on sitouduttava osallistumaan ennen vaaleja järjestettäviin koulutuksiin. Työ on projektiluontoinen ja työaika riippuvainen ennakkoäänestyspaikan aukioloajoista. Myös lauantai- ja sunnuntaityö on mahdollista. Vaalitoimitsijalle maksetaan korvaus tehdystä työstä.

Työn hoitaminen edellyttää 18 vuoden ikää, huolellisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja, palveluhenkisyyttä ja yhteistyökykyä.

Vaalitoimitsijana ei voi toimia ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.

Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. (Vaalilaki 17 §)

Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.

Vapaamuotoiset hakemukset 13.11.2023 mennessä sähköisesti kirjaamo@perho.com Aiheeksi vaalitoimitsija.