Kunnanvirasto suljettu 1.-26.7.2024! Kirjaamon postia ei välitetä ko. aikana.

Omatoimiaika

Omatoimikirjastossa voit käydä normaalien palveluaikojen ulkopuolella. Omatoimiaikana voit noutaa omia varauksiasi sekä lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla. Jos lainauksessa tai palautuksessa on ongelmia, olet velvollinen selvittämään epäselvyydet henkilökunnan kanssa. Siihen saakka olet vastuussa kirjastokortillesi rekisteröityneestä aineistosta. Kirjaston palvelut, jotka edellyttävät henkilökuntaa, eivät ole käytettävissä omatoimiaikana.

Omatoimiaikana kirjastossa ei saa järjestää kokoontumislaissa (1247/1999) tarkoitettuja yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia, ellei näistä ole erikseen sovittu Perhon kunnankirjaston kanssa.

 

Käyttöoikeus

Omatoimikirjaston käyttöoikeus haetaan kirjallisesti. Asiakkaan tulee käydä henkilökohtaisesti kirjastossa allekirjoittamassa omatoimikirjaston käyttösopimus.

Omatoimiaikana pääset kirjastoon voimassa olevalla Eepos-kirjaston kirjastokortilla ja korttiin liitetyllä tunnusluvulla. Tunnusluku on sama, jota käytetään verkkokirjastossa ja automaatilla lainattaessa. Kirjastokortti sekä omatoimikirjaston käyttöoikeus on henkilökohtainen. Yhteisöasiakkaan kortilla ei pääse omatoimikirjastoon.

18 vuotta täyttäneet pääsevät käyttämään omatoimikirjastoa itsenäisesti omalla kirjastokortilla.

15-18- vuotiaat saavat omatoimikirjasto-oikeuden, mikäli huoltaja tai muu vastuuhenkilö on allekirjoittanut käyttöoikeussopimuksen. Huoltajan tai vastuuhenkilön on käytävä kirjastossa henkilökohtaisesti allekirjoittamassa sopimus. Alle 15-vuotiaille ei omaa sopimusta tehdä vaan he asioivat omatoimiajalla huoltajansa seurassa. Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja.

Kortilla ja tunnusluvulla pääsee omatoimiaikoina sisään vain kortinhaltija. Jos huoltaja vierailee kirjastossa lastensa kanssa, riittää että vain huoltaja kirjautuu sisään. Sivullisia ei saa päästää omatoimiaikana kirjastoon.

 

Vastuu ja korvausvelvollisuus

Henkilökunnan palveluajan päätyttyä kaikkien asiakkaiden on poistuttava kirjaston tiloista ja kirjauduttava uudelleen sisälle kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Mikäli asiakkaan kirjastokortti on asiakasrekisterissä käyttökiellossa, sisäänkirjautuminen omatoimiaikana ei onnistu. Omatoimiajan alkamisesta ja päättymisestä ilmoitetaan kuulutuksella.

Ulkopuolisten päästäminen kirjastoon omatoimiajalla on kiellettyä.  Jos asiakas rikkoo kieltoa ja päästää ulkopuolisia kirjastoon omilla tunnuksillaan, hän on vastuussa myös heidän tekemisistään. Vahingonkorvauksiin sovelletaan kirjaston käyttösääntöjä ja vahingonkorvauslakia (412/1974).

Sinun tulee huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sisään tullessasi ja kirjastosta poistuessasi. Kirjastotilasta on poistuttava välittömästi omatoimiajan päättyessä. Tilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen. Jos aiheutat toiminnallasi hälytyksen, olet velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneet kulut.

 

Kirjaston tilojen käyttö

Kirjaston tilat ja asiakastietokoneet ovat omatoimiaikana asiakkaiden käytössä, lukuun ottamatta henkilökunnan tiloja. Varastoaineisto on noudettavissa ennalta varattuna tai kirjaston palveluaikoina. Taidenäyttelyiden osalta päätetään erikseen näyttelyn järjestäjän kanssa, onko Sinisiipi-näyttelytila auki omatoimiaikaan.

Kirjasto on yleinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003). Omatoimikirjaston käyttäjänä sitoudut noudattamaan Perhon kunnankirjaston ja Eepos-kimpan käyttösääntöjä. Kirjastoon kohdistuvasta ilkivallasta ja järjestyslain vastaisesta toiminnasta ilmoitetaan poliisille. Alaikäisen asiakkaan kohdalla kirjasto ottaa yhteyttä huoltajaan tai vastuuhenkilöön. Omatoimikirjaston käyttösääntöjen, kirjaston yleisten käyttösääntöjen tai järjestyslain rikkominen voivat johtaa omatoimikirjaston käyttöoikeuden määräaikaiseen menetykseen.

Tiloissa on tallentava kulun- ja kameravalvonta. Omatoimikirjastojen turvallisuutta valvotaan tallentavilla kameroilla, jotka muodostavat henkilötietolaissa (523/1999) määritellyn henkilörekisterin. Rekisterin ylläpitäjä on Perhon kunnankirjasto. Oikeus tarkistaa valvontatallenteen sisältö on tietohallintoasiantuntijalla, sivistysjohtajalla, kiinteistöhuollolla sekä kirjaston henkilökunnalla. Omatoimikirjaston kulun- ja kameravalvonta noudattavat tietosuojalakia (1050/2018).

 

Omatoimiaika on joka päivä 7.00 – 21.00

Kirjaston aukioloajat / henkilökunnan palveluajat:

Ma, ke, pe      10.00 – 16.00

Ti ja to            12.00 – 19.00

 

Käyttösäännöt on hyväksytty Perhon kunnan hyvinvointilautakunnassa 16.2.2023